Učitelé základních a středních škol zasedli do hasičských lavic

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

11.04.2019
Učitelé základních a středních škol zasedli do hasičských lavic

vzde.png
Lektoři Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje připravili koncem března a začátkem dubna školení učitelů základních a středních škol Plzeňského kraje k výuce tématu "Ochrana člověka za mimořádných událostí".


ViewImage-(7).jpg

 Školení se konala v termínech 26., 27. března a 10. dubna 2019 v Plzni, v Klatovech a Domažlicích.

ViewImage-(4).jpg

Seminář byl věnován problematikám ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, které jsou zařazeny do rámcových vzdělávacích programů základních a středních škol.

ViewImage-(8).jpg

Učitelé se vzdělávali v tématech týkající se ochrany zdraví a bezpečí, tak aby mohli tyto problematiky nejen dětem předávat, ale také aby sami byli připraveni se o děti v nebezpečných situacích postarat. Z požární prevence se hasiči zaměřili např.: na nejčastější příčiny požárů, chování při  požáru nebo také jak správně nacvičovat evakuaci školy. Z ochrany obyvatelstva se věnovala pozornost krizovým situacím a tomu jak se zachovat, když unikne čpavek nebo hrozí povodeň.


ViewImage-(6).jpg

Představeny byly pedagogům příklady dobré praxe a materiály, ze kterých mohou učitelé čerpat, jako jsou učebnice, příručky, volně dostupné materiály Záchranného kruhu, videoklipy Štěstí přeje připraveným nebo pracovní listy Hasičské myši učí děti. Součástí semináře bylo možné navštívit požární stanici nebo krajské operační středisko. Zpestřením školení byla ukázka hašení hořící pánvičky. 

ViewImage-(3).jpg
 

Na závěr vzdělávacího programu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu vydané krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

 

Zdroj:

Mgr.  Tiskový odbor HZS Plzeňského kraje-kpt. Mgr. Lenka Basáková - Foto: HZS Plzeňského kraje

1