V Plzeňském kraji bylo zahájeno vzdělávání starostů

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

06.03.2019
V Plzeňském kraji bylo zahájeno vzdělávání starostů

vzdelavani1.jpgikona_starosta.png
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Diecézní charitou Plzeň zahájil 5. března 2019 v prostorách Městského úřadu Přeštice vzdělávání starostů obcí Plzeňského kraje zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení.

vzdel.pngVzdělávání starostů se uskuteční ve všech patnácti správních obvodech obcí s rozšířenou působností v průběhu měsíců března – dubna 2019.


vzdel.pngVzdělávání je prováděno v souladu s „Koncepcí vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízené“ schválenou usnesením vlády ČR. Je určeno všem starostům 501 obcí a měst Plzeňského kraje a starostům městských obvodů na území města Plzně, kteří budou v následujících čtyřech letech ve funkčním období. Zejména pak těm nově zvoleným, kterých je třetina.

vzdel.pngCílem vzdělávání je poskytnout starostům základní informace týkající se jak přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací, tak i na jejich řešení, kdy je úloha orgánů obcí nezastupitelná. Vzdělávání je zaměřeno na předání základních informací o legislativě a z ní vyplývajících povinnostech starostů a obcí v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a preventivně výchovné činnosti, integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany, ochrany před povodněmi, ochrany veřejného pořádku a problematiku financování ve vazbě na krizové situace.

V rámci vzdělávání jsou prezentovány možnosti spolupráce s jednotlivými složkami IZS a neziskovými organizacemi.

 

Zdroj: mgr. Petr Poncar HZS Plzeňského kraje , Foto HZS Plzeňského kraje

1