Výcvik lezců z Říčan a Kolína v náročném zimním prostředí

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

14.03.2023 |  Pec pod Sněžkou/ Královéhradecký kraj
Výcvik lezců z Říčan a Kolína v náročném zimním prostředí

Od 9. do 11. března se uskutečnil pravidelný čtyřiadvacetihodinový nedělitelný výcvik lezecké skupiny územního odboru Kolín mimo území Středočeského kraje, který se tentokrát uskutečnil v zimních podmínkách Krkonoš. 
 


Sraz se konal ve vyhlášeném lyžařském středisku Pec pod Sněžkou, odkud se členové lezecké skupiny pěším přesunem vydali na horskou chatu Výrovka, kde bylo vytvořeno zázemí pro výcvik i zaměstnání.

Po ubytování se hasiči nejdříve teoreticky seznámili s vybavením nezbytným pro bezpečný pohyb v zimním prostředí, jehož základem je takzvaná svatá trojice – lavinový vyhledávač (pípák), sonda a lopata. Důležitým bodem byly informace o působení chladného počasí na fyziologii člověka s důrazem na volbu správného oblečení zachránců a možnosti zajištění tepelného komfortu zachraňované osobě.

V odpoledních hodinách si hasiči v okolí Výrovky prakticky vyzkoušeli systém lavinového vyhledávání pomocí technických prostředků firmy PIEPS – konkrétně činnost s vyhledávačem, kontrola funkčnosti osobních záchranných prostředků členů skupiny, způsoby vyhledání, označení a odhrabání ze sněhu. Prakticky byl vyzkoušen kompresní lavinový test s výbavou svaté trojice a provedení řízeného zasypání a vyhrabání osoby.

Na následující den byl naplánován výcvik zaměřený na záchranu pohřešované osoby z lavinového svahu v lokalitě Modrého potoka. V dopoledních hodinách se členové lezecké skupiny na základě udaných souřadnic GPS přemístili na uvedené místo a vyhledali pohřešovanou osobu. Vzhledem k nepřístupnému terénu k tomu využili sněžnice nebo skialpinové vybavení. Po zajištění tepelného komfortu a uložení osoby do transportního prostředku SKED bylo provedeno vytažení nosítek systémem protiváhy a poté byl uskutečněn transport pacienta k chatě Výrovka.

   

V odpoledních hodinách se hasiči rozdělili do dvou skupin a vyzkoušeli si pohyb se skialpinovým vybavení s cílem dorazit přes Luční boudu na Sněžku. Zdolání vrcholu nejvyšší hory České republiky se vzhledem k silnému nárazovému větru nepovedlo a skupina se po dosažení Slezského domu vrátila zpět na Výrovku.

V sobotu 11. března bylo instrukčně metodické zaměstnání vyhodnoceno a hasiči s veškerým vybavením vyrazili na sestup z chaty Výrovka do Pece pod Sněžkou. Poté se služebními vozidly přemístili na své domovské stanice a výcvik byl ukončen.

Velké poděkování patří Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí, které spadá pod územní odbor Náchod HZS Královehradeckého kraje, za zapůjčení veškerého vybavení nezbytného pro pohyb v zimním prostředí.

npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel stanice HZS Říčany

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
mediální poradce
HZS Středočeského kraje

1