Výcvik říčanských hasičů se zařízením CCS Cobra

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

31.05.2023 | Říčany/ Středočeský kraj
Výcvik říčanských hasičů se zařízením CCS Cobra

V úterý 30. května v dopoledních hodinách proběhl praktický výcvik zaměřený na řezání konstrukcí a hašení požáru v uzavřeném prostoru pomocí vysokotlakého zařízení CCS Cobra. 
 


Tento výcvik, který se konal v areálu bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy, byl uskutečněn za reálných podmínek požáru a následného hasebního zásahu. Zaměstnání se účastnili příslušníci hasičské stanice Říčany pod vedením instruktora pro práci s hasicím a řezacím zařízením CCS Cobra z centrální hasičské stanice Kolín. 

Nejprve si hasiči vyzkoušeli řezání různého stavebního materiálů a průnik materiály za použití vody a pak vody s abrazivem. V další části výcviku proběhlo řízené pálení dřevěného materiálu v uzavřeném prostoru budovy a následné nasazení zařízení CCS Cobra k likvidaci požáru. Ke skenování prostoru zasaženého požárem a určení taktiky pro nasazení hasicího zařízení používali hasiči termokameru, následně byl prostor odvětrán přetlakovou ventilací.

Speciální hasicí zařízení CCS Cobra je efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor zasažený plamenným hořením a hasit požár.


 
     

Velké poděkování patří městu Kostelec nad Černými lesy za bezplatné poskytnutí objektu pro účely předmětného výcviku.

npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel hasičské stanice Říčany

Zdroj: Ing. Ladislav Holomčík
HZS Středočeského kraje

1