Vyšetřovatelé požárů z HZS MSK procházejí kvalitním fotokurzem

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

24.02.2019
Vyšetřovatelé požárů z HZS MSK procházejí kvalitním fotokurzem
vzdelavani1.jpg
První desítka z celkem 29 základních a zastupujících vyšetřovatelů požárů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) prošla v uplynulém týdnu čtyřdenním intenzivním kurzem správného focení. S novými kvalitními fotoaparáty v rukou se vyšetřovatelé učili teoreticky a hlavně prakticky základy expozice, nastavení podmínek pro co nejostřejší fotografii, práci s malým a velkým bleskem, a to jak za slunečního svitu, tak i v horších světelných podmínkách i ve tmě. Všechny tři kurzy (dva se teprve uskuteční) jsou součástí dlouhodobého projektu EU Direct (DIsaster REsilient Communities and Towns).
 
ViewImage-(4).jpg

Vyšetřovatelé požárů, kteří si rozmanitou přípravu pochvalovali, prostřídali učebnu hasičské stanice s evakuačním stanem, ateliérem a hlavně s exteriéry v Dolní oblasti Vítkovic a v areálu Koksovny Šverma. Pro kvalitní fotovýuku obětovali dva velmi zánovní osobní automobily, jejichž požár v různých fázích se snažili co nejvěrněji zachytit a pak správné vytvoření fotografie rozebrat na obrazovce počítače s hlavním lektorem kurzu - profesionálním fotografem Janem Kováčem z Ostravy. Poprvé fotili zapálené auto za světla, podruhé za tmy.
 
ViewImage-(12).jpg

Hasiči samozřejmě nezapomněli na trénink úpravy vytvořených fotografií v počítači a jejich ukládání a archivace. Druhý ze tří kurzů začíná v pondělí 25.2.2019.

ViewImage-(7).jpg
 
Hlavním cílem této aktivity je zvýšit teoretické a praktické znalosti a dovednosti příslušníků vykonávajících vyšetřování požáru v oblasti pořizování fotodokumentace, která je nedílnou a důležitou součástí jejich práce. Kurz absolvují jak základní vyšetřovatelé požárů (vykonávají vyšetřovaní požáru jako hlavní pracovní činnost), tak zastupující vyšetřovatelé požárů. Absolventi kurzů budou efektivněji využívat fotoaparát s příslušenstvím s cílem zachytit všechny momenty v průběhu a po požáru, a tím získat lepší důkazový materiál zejména u složitých a nejednoznačných požárů, což je významným krokem k přesnějšímu stanovení příčiny požáru.
 
ViewImage-(5).jpg

 „Systematickým přístupem s dostatečnými odbornými znalostmi a správným pochopením principů fotografování je často možno objevit nové faktické údaje pro určení příčiny vzniku požáru, které mohou znamenat nutnost přehodnocení předchozích závěrů, zcela změnit příčinu požáru a v konečném důsledku i odhalit možnou nedbalost nebo dokonce trestný čin. V případě určení správné příčiny vzniku požáru lze pak nastavit v oblasti prevence jiné principy a pravidla tak, aby se obdobná událost již neopakovala. Tím se přispěje ke zvyšování požární bezpečnosti v Moravskoslezském kraji, což se v konečném důsledku kladně projeví na snížení počtu zranění, ztrát na životech a poškození majetku v Moravskoslezském kraji,“ vysvětlil náměstek ředitele HZS MSK pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Miloš Střelka.
 
ViewImage-(1).jpg

Projektu Evropské unie s názvem DIRECT je spolufinancován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO). Partnery projektu jsou FORS Montenegro - Nadace pro rozvoj severní Černé Hory (hlavní koordinátor projektu), Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Česká asociace hasičských důstojníků, Ministerstvo vnitra Černé hory a Hasičský záchranný sbor města Kranj (Slovinsko). Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně připravenosti obyvatelstva, záchranných složek a veřejných institucí v České republice, Černé Hoře a Slovinsku na případné přírodní či jiné katastrofy, formou pořádání např. mezinárodních cvičení a výcviků, odborných konferencí, osvětových seminářů a soutěží pro žáky a studenty základních a středních škol, odborných seminářů pro zaměstnance škol a místní správy.
 
Zdroj:
Petr Kůdela, tiskový mluvčí - HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje

FOTOGALERIE

1