Základní školu ve Zbraslavicích navštívili profesionální hasiči s programem pro děti, který byl zaměřen na prevenci požární ochrany a ochranu člověka za mimořádných událostí.

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

30.01.2018
Základní školu ve Zbraslavicích navštívili profesionální hasiči s programem pro děti, který byl zaměřen na prevenci požární ochrany a ochranu člověka za mimořádných událostí.

oplm.jpg
Základní školu ve Zbraslavicích navštívila dvojice vyškolených hasičských instruktorů ze stanice HZS Kutná Hora por. Mgr. Vendula Kramářová a pprap. Bc. Jan Kosík, DiS. 


ooooo.jpg

Výuka na škole probíhala v 2. a 6. třídě. Hasiči měli pro děti připravený program, který byl zaměřen na prevenci požární ochrany a ochranu člověka za mimořádných událostí.

oooo.jpg

Žáci se seznámili nejen s povoláním hasičů, ale také s tím, kdy a jak volat na tísňovou linku, jak se chovat při požáru, jaká jsou největší rizika požáru doma a venku, jak zacházet s elektrickými spotřebiči, proč každou první středu v měsíci houká v poledne siréna, co je evakuační zavazadlo a co všechno by mělo obsahovat.

ViewImage-aspx.jpg

Závěrem hasiči dětem ukázali „DOMEČEK RIZIK“, kde děti mohly na jednotlivých obrázcích rozpoznávat rizikové a nebezpečné situace v různých částech obytného domu.

op.jpg

Dvojice instruktorů se s dětmi i pedagogy rozloučila s pozváním navštívit hasičskou stanici v Kutné Hoře.
22.leden 2018

ÚO Kutná Hora
HZS Středočeského kraje

 

Zdroj:

por. Ing. Ladislav Holomčík – tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje

Foto:HZS Středočeského kraje

 

1