Trénujeme...

Vzdělání//Vzdělávací akce/Celostátní

07.09.2021 | Vysoké Mýto/ Pardubický kraj
Trénujeme...

Trénujeme

Momentálně trénujeme ve Flashoveru.

Flashover je obrovský výcvikový kontejner ve Vysokém Mýtě. Toto zařízení slouží k výcviku hasičů pro zdolávání požárů v uzavřených prostorech (bytech, skladech, obchodech, sklepích) při reálných podmínkách požáru. Hasiči si mohou bezpečně vyzkoušet a zhlédnout vznik, průběh požáru i průběh jevů, spojených s požáry v uzavřených prostorech.

Hasiči si zde zkouší, jak zabránit vzniku jednotlivých jevů, a možnost ochrany před jejich působením. Těmi jevy jsou například flashover, backdraft a rollover.

Při prostorovém vznícení dochází k prudkému nárůstu teploty a rychlému rozšíření požáru do celého prostoru. Tento jev označujeme Flashover.

V případě, že dojde k vytvoření otvoru, kterým do hořícího prostoru vnikne dostatečné množství vzduchu a teplota v prostoru neklesla pod hranici teploty vznícení produktů hoření, může dojít k jevu, který označujeme jako Backdraft.

Rollover – vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté hořlavé plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezí hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

Plameny se šíří velkou rychlostí v úrovni stropu na velké vzdálenosti do té doby, dokud nevyhoří všechny vzniklé hořlavé plyny. Proto se zasahující hasiči musí pohybovat v ohrožených prostorách při zemi a s nejvyšší opatrností. Při hasebních pracích je důležité se soustředit na uhašení ohniska požáru, neboť rollover vzniká pouze při intenzivním vývinu hořlavých plynů a par…

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

Zdroj: HZS Pardubického kraje

1