Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy

Vzdělávání//Vzdělávací zařízení/Regionální

04.04.2018
Spolupráce hasičů s Regionálním vzdělávacím centrem stavebních řemesel Jihomoravského kraje Brno Bosonohy

10e394f04c0bff946b7045378e5e6c99.jpg
Ve středu 28. března se uskutečnilo v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje (dále jen RVC) první odborné školení pro 15 příslušníků HZS Jihomoravského kraje. Školení se zúčastnili příslušníci z výkonu služby ze všech územních odborů, dále z krajského ředitelství, krajského operačního a informačního střediska HZS JmK a oddělení Zjišťování příčin vzniku požárů.

vystrizek.jpg

Program školení byl vytvořen odbornými lektory RVC na základě požadavků HZS JmK a zaměřil se na problematiku spalinových cest, rozvodů plynů a komínových požárů.

35322.jpg

Cílem odborného školení bylo seznámit posluchače s aktuálními informacemi a poznatky v uvedených oblastech a také umožnit formou diskuse výměnu praktických zkušeností účastníků školení z této oblasti při řešení mimořádných událostí.

Odborné školení se uskutečnilo v nově vybudovaných prostorách RVC a také v technickém zázemí SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, kde jsou k dispozici skutečné modely spalinových cest a komínů. Informace tak byly podány názorně se zaměřením na jejich využitelnost v praxi.

Odborná příprava v rozsahu 4 hodin je součástí systematického celoživotního vzdělávání příslušníků HZS JmK. Podařilo se ji zajistit bez finančních nákladů ze strany HZS JmK díky vstřícnému přístupu pracovníků RVC a vedení SOŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace.

35323.jpg 35324.jpg

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na vzniku a realizaci odborného školení podíleli. Obsah odborného školení bude průběžně reagovat na připomínky a návrhy ze strany posluchačů tak, aby jim byly prezentovány jen informace, jež jsou pro řešení mimořádných událostí relevantní.

Věříme, že spolupráce HZS JmK s RVC a SOŠ stavebních řemesel,  příspěvkovou organizací přispěje ke zvyšování odborné úrovně znalostí příslušníků HZS JmK i v dalších oblastech.

plk. Ing. Václav Kovář, ředitel ÚO Vyškov, HZS Jihomoravského kraje


 

Zdroj:

Jaroslav Mikoška
firebrno.cz

Foto: HZS Jihomoravského kraje

 

FOTOGALERIE

1