False

Na Vánoce s Hasičskými pohádkami

Zábava//Hraji s hasiči/Soutěže a hry

10.12.2018
Na Vánoce s Hasičskými pohádkami

ved-sou-o-cen.png hzs3.jpg odpoved2.jpg
Hasičský záchranný sboru ČR pro Vás připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

odpoved.jpgJe tu poslední letošní série otázek. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v žádném obchodně, lze ji získat jen účastí v projektech organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR (http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx).

11978740.jpgSvé odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 31. prosince 2018 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz. Na první otázku je nutné odpovědět slovně, k dalším třem otázkám stačí uvést jen písmeno správné odpovědi.


ViewImage-aspx.jpg
Image-ashx.jpgSoutěžní otázky:


1. Podle rčení že „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ uveď tři příklady, kdy nám oheň pomáhá a tři příklady kdy nám oheň škodí.

2. Při ohlašování mimořádné události na linku tísňového volání je nejdůležitější operátorovi sdělit:
A) Kolik je na místě zraněných, jaké je počasí a kolik je hodin
B) V kolik hodin se mimořádná událost stala, svoje telefonní číslo a svou adresu kde bydlím
C) Kde se mimořádná událost stala, co konkrétního se stalo a kdo volá
D) Co konkrétního se stalo, proč se nacházím na tom místě a kam hodlám jít dál

3.   Jak se správně zachovat, když se pod bruslařem proboří na rybníku led? Najdi odpověď, kde jsou všechna tvrzení správná.
A) Sám se nevystavuji nebezpečí, raději odejdu pryč a řeknu o tom, co se stalo až doma
B) Sám se nevystavuji nebezpečí, ale zavolám pomoc někoho dalšího v okolí a telefonicky na čísle 112 nebo 150, o postiženého se dál nestarám, nemůžu mu už nijak pomoci  
C) Ihned mu běžím na pomoc, snažím se ho vytáhnout ze studené vody
D) Sám se nevystavuji nebezpečí, ale zavolám pomoc někoho dalšího v okolí a telefonicky na čísle 112 nebo 150, mluvím na postiženého, pakliže je to možné, podám postiženému ze břehu větev, hokejku či provaz a radím mu, jak má nasunout na led tělo a do bezpečí, že se má plazit nebo kutálet po ledě  

4. Úniková cesta je:
A) Je to nejkratší cesta z města.
B) Přesně stanovená a označená cesta, po které opustím budovu při požáru nebo při jiném nebezpečí
C) Je to ta samá cesta, jakou jsem vešel do obchodního centra
D) Jakákoliv volná cesta z budovy, kde jsou otevřené dveře

Martina Talichová

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Foto: generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

1