False

Hasiči rozdávali chytré telefony a ceny žákům v soutěžích projektu Direct

02.07.2018
Hasiči rozdávali chytré telefony a ceny žákům v soutěžích projektu Direct
th-(1).jpg
Čtyři desítky druhých a šestých tříd vybraných ostravských základních škol (ZŠ) se zapojily letos na jaře do znalostní, výtvarné a literární soutěže s názvem „Nebezpečí kolem nás“, která je součástí dlouhodobého projektu Evropské unie Direct. Nejlepší byli oceněni věcnými cenami i společnými návštěvami sportovně laděných aktivit.

sd.jpg

Na závěr tohoto školního roku příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) mj. vybrali tři nejkvalitnější literární práce a jejich třem autorkám ze šestých tříd předali přímo v jejich školách tři chytré mobilní telefony.

aaaa.jpg

Jak kvízové otázky, tak výtvarné či literární práce se dotýkaly oblastí, jak předcházet požárům, ohrožení požárem v domácnostech a veřejných budovách, ohrožení povodněmi, úniky nebezpečných látek, vichřicí či tornádem nebo jinými rozsáhlými událostmi, jak se správně chovat při těchto událostech (doma, v obci, ve městě). Rozsah slohové práce (libovolný literární útvar) byl minimálně 1 strana formátu A4.

aaaaaa.jpg

První výherkyní v literární soutěži se stala Kateřina Janků ze VI.A ZŠ Ostravě-Staré Bělé za povídku „Plamínek“ (o riziku rozdělávání ohně dětmi), druhý chytrý telefon získala Karolína Klimšová ze VI.A ZŠ Mitušova z Ostravy-Hrabůvky za příspěvek „Malý Vladimír“ (o první zkušenosti dítěte při povodni), třetí telefonní přístroj putuje žákyni šesté třídy v ZŠ ve Velké Polomi (okres Ostrava-město) za práci „Pohled chodce v zimě“ (srovnání nebezpečí chůze po silnici za snížené viditelnosti bez reflexních prvků a s nimi).

dd.jpg

Za vítězství ve znalostní soutěži v kategorii druhých tříd byla oceněna sportovním kurzem podle vlastního výběru II.A ZŠ v Ostravě-Nové Bělé, každý žák přitom získal blok, propisku a třídní učitelka ještě další věcné ceny. Druhá skončila II.A ze ZŠ v Ostravě-Proskovicích, za odměnu navštívila Záchranou stanici (pro poraněná a nalezená zvířata) v Bartošovicích na Novojičínsku. 

ss.jpg

V kategorii šestých tříd zvítězila ZŠ v Ostravě-Krásném Poli, která také dostala certifikát na návštěvu sportovně zaměřeného kurzu. Žáci šesté třídy i třídní učitelka dostali věcné ceny jako druháci.
Ve výtvarné soutěži (šesté třídy) se postupuje až do mezinárodního kola, které ještě nebylo vyhodnoceno. Takto již uspěly (a postoupily) dvě žákyně šesté třídy ze ZŠ Stará Bělá - Kateřina Teroňová a Zuzana Sojková, Adéla Křenková za ZŠ Mitušova a jeden žák ze ZŠ Velká Polom.

s.jpg

HZS MSK se loni zapojil do třístranného dlouhodobého projektu EU DIRECT (DIsaster REsilient Communities and Towns), jehož součástí je celkem šest pětidenních výcviků v ČR, Slovinsku a Černé Hoře a další společné mezinárodní akce, například odborné konference a soutěže pro žáky základních škol.

  inforamce.jpgth.jpgZnámé akce v rámci projektu Direct
 • červen 2017 – 1. společný výcvik (místo: Ostrava a MS kraj) - záchrana zraněných a zaklíněných osob z havarovaných vozidel
 • říjen 2017 – 2. společný výcvik (Slovinsko) - likvidace požárů v přírodě
 • říjen 2017 – dvoudenní mezinárodní konference (Ostrava) - o snižování rizik při velkých katastrofách
 • listopad 2017 – 3. společný výcvik (Černá Hora) - odstraňování následků povodní vysokokapacitním čerpáním
 • únor 2018 – zahájení soutěže a besed s názvem „Nebezpečí kolem nás“ ve vybraných školách v okrese Ostrava-město, vyhlášení výsledků v červnu 2018
 • březen 2018 – 4. společný výcvik (Slovinsko) - záchrana osob pomocí lezecké techniky
 • květen 2018 – 5. společný výcvik (Černá Hora) - záchrana osob z vody
 • říjen 2018 – 6. společný výcvik (Ostrava) - záchrana osob po zemětřesení
 

inforamce.jpgNebezpečí kolem nás

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyhlašuje soutěž pro žáky základních základních škol

na téma Nebezpečí kolem nás

Soutěž je organizována v znalostní, literární a výtvarné oblasti.

 

1. Pravidla znalostní soutěže

Pro koho je znalostní soutěž určena?

Znalostní soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích. Je určena žákům druhých a šestých tříd vybraných základních škol a hodnocena bude odděleně v kategorii pro druhé třídy a
v kategorii pro šesté třídy.

Co je předmětem znalostní soutěže?

K ověření znalostí soutěžících tříd jsou připraveny soutěžní kvízy na téma Nebezpečí kolem nás.

O jakou výhru se soutěží?

Dvě základní školy, jejichž žáci druhých tříd získají nejlepší průměrné výsledky na žáka, vyhrávají každá věcný dar v hodnotě 7500 Kč. Jedna základní škola, jejichž žáci šestých tříd získají nejlepší průměrný výsledek na žáka, vyhrává věcný dar v hodnotě 7500 Kč. V případě shody výsledků více škol v každé kategorii zvítězí ta škola, v jejíž výsledcích je nejvyšší procentuální zastoupení kvízů se správnými odpověďmi.

Jak bude znalostní soutěž probíhat?

Soutěžní kvízy budou žákům poskytnuty k vyplnění po absolvování preventivně výchovného programu Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vyplněné soutěžní kvízy budou hodnoceny příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Kritériem hodnocení školy bude průměrný výsledek kvízu na žáka v soutěžní kategorii. V případě shody výsledků více škol v každé kategorii vítězí ta škola, v jejíž výsledcích je nejvyšší procentuální zastoupení kvízů se správnými odpověďmi. Školy, které zvítězí, budou vyrozuměny Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a odměněny na slavnostním setkání na centrální hasičské stanice Ostrava -Zábřeh v červnu 2018.

2. Pravidla literární soutěže

Pro koho je literární soutěž určena?

Literární soutěž je určena pro žáky šestých tříd vybraných základních škol.

Co je předmětem literární soutěže?

Soutěžící vypracují slohovou práci cílenou na témata „Nebezpečí kolem nás“, např.:

 • jak předcházet požárům,

 • ohrožení požárem v domácnostech a veřejných budovách,

 • ohrožení povodněmi, úniky nebezpečných látek, vichřicí či tornádem nebo jinými rozsáhlými událostmi,

 • jak se správně chovat při těchto událostech (doma, v obci, ve městě).

Rozsah slohové práce je minimálně jedna strana formátu A4. Volba literárního útvaru není definována a je na volbě každého soutěžícího.

O jakou výhru se soutěží?

Autoři tří nejlepších literárních prací v každé kategorii krajského kola budou odměněni chytrým mobilním telefonem v hodnotě 7500 Kč.

Jak bude literární soutěž probíhat?

Soutěžící vypracují slohovou práci v rámci vyučování českého jazyka. Slohové práce musí být nejlépe na zadní straně označena jménem a příjmením autora, třídou a adresou školy. Díla v literární soutěži budou v základním kole hodnocena pedagogy vyučujícími český jazyk na základní škole. Tři nejlepší práce budou předány Hasičského záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a to v termínu do tří týdnů od organizované besedy s žáky a studenty. Následně postoupí do krajského kola. V krajském kole budou vybrány tři nejlepší slohové práce a ohodnoceny krajskou komisí složenou ze zástupců pedagogů, hasičů a záchranářů.  Nedodržení formátu a obsahového zaměření u všech hodnocených literárních děl je důvodem k jejich vyřazení ze soutěže. Autoři tří nejlepších literárních děl budou vyrozuměni prostřednictvím školy a odměněni na slavnostním setkání na centrální hasičské stanici Ostrava -Zábřeh v červnu 2018.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při preventivně výchovné činnosti a pro účely propagace.
Podáním soutěžní práce autor potvrzuje, že jím předložený soutěžní materiál je zcela původní, to jest nepřevzatý např. z internetu nebo od jiných osob apod.  Účastníci soutěže svým přihlášením soutěžní práce souhlasí s bezplatným užitím soutěžního díla a vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas. Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí osobě.

3.Pravidla výtvarné soutěže

Pro koho je výtvarná soutěž určena?

Výtvarná soutěž je určena pro žáky šestých tříd vybraných základních škol. Soutěžní díla musí být zpracována jednotlivcem, nikoli skupinou žáků.

Co je předmětem výtvarné soutěže?

Do výtvarné soutěže budou zařazena díla ve 2D vyhotovení, ve formátu velikosti A4 nebo A3. Obsahové zaměření musí odpovídat tématu soutěže „Nebezpečí kolem nás“, např.:

 • jak předcházet požárům,

 • ohrožení požárem v domácnostech a veřejných budovách,

 • ohrožení povodněmi, úniky nebezpečných látek, vichřicí či tornádem nebo jinými rozsáhlými událostmi,

 • jak se správně chovat při těchto událostech (doma, v obci, ve městě).

O jakou výhru se soutěží?

Autor nejlepší výtvarné práce bude po proběhnutí mezinárodního kola odměněn věcnou cenou v hodnotě 7500 Kč.

Jak bude výtvarná soutěž probíhat?

Soutěžící vypracují svá díla v rámci vyučování výtvarné výchovy. Jednotlivá díla musí být nejlépe na zadní straně označena jménem a příjmením autora, třídou a adresou školy. Díla ve výtvarné soutěži budou v základním kole hodnocena pedagogy vyučujícími výtvarnou výchovu na základní škole. Tři nejlepší práce z každé školy budou předány Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a to v termínu do tří týdnů od organizované besedy s žáky a studenty. Následně postoupí do krajského kola. Nedodržení formátu a obsahového zaměření u všech hodnocených výtvarných děl je důvodem k jejich vyřazení ze soutěže. Nejlepší práce z krajského kola bude postoupena do kola mezinárodního, ve kterém bude odměněna. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při preventivně výchovné činnosti a pro účely propagace.
Podáním soutěžní práce autor potvrzuje, že jím předložený soutěžní materiál je zcela původní, to jest neobkreslený, nepřevzatý např. z internetu nebo prezentací jiných osob apod.  Účastníci soutěže svým přihlášením soutěžní práce souhlasí s bezplatným užitím soutěžního díla a vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas. Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí osobě.
 

 
 
Zdroj:
Petr Kůdela, tiskový mluvčí - HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje
 
1