False

Květen: program Muzea Policie ČR s expozicí Hasičského záchranného sboru

Zábava/Nabídka akcí/Programy a vystoupení

25.04.2018
Květen: program Muzea Policie ČR s expozicí Hasičského záchranného sboru

 


th.jpgrt-(1).jpg

Květen 2018

Expozice Hasičského záchranného sboru

Výstava :Ochrana obyvatelstva  

Expozice mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a posléze civilní ochranou.

maska.jpgK vidění je i rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu a rozsáhlá kolekce plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. V minulosti byla civilní ochrana zaměřena na ochranu občanů před následky válečného konfliktu.Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné masky současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např. navlhčené textílie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit.


info.jpg
Další výstavy a jiné akce


do 21.12. Sto let bezpečnostních sborů – výstava o vývoji stejnokrojů, výstroje a výzbroje četnictva, policie, SNB a Policie ČR

do 31.5.  Rytíři nebes – fragmenty - výstava věnovaná všem Čechoslovákům, letcům i  technickému personálu z Královského letectva britských ozbrojených sil (RAF) za 2. světové války

24.5. – 21.12. Historie a současnost nožů MIKOV - nožů nejen pro policii, armádu, hasiče ...

31.5.  Finské domky pro Pohraniční stráž - Osudy dřevostavby - prefabrikovaného dvojdomku, stavěného v první polovině 50. let v místech dislokace útvarů Pohraniční stráže

Boj policie proti drogám - expozice Národní protidrogové centrály
Ochrana obyvatelstva - expozice Hasičského záchranného sboru
Ochrana osob a majetku - stálá výstava zabezpečovací techniky
Křižovatka cest - výstavní projekt tvoří rodokmeny představující české i evropské předky a současné potomky Karla IV.
Výstava je přístupná v parku muzea denně od 8.00 do 17.00 hodin

4.5. 13.00 hod.   Pietní akt k uctění památky policistů a četníků kteří v letech 1938 – 1945 padli nebo byli popraveni za svou vlasteneckou činnost

11.5. 14.00 - 16.30 hod. Kola v Praze - zábavné soutěžní odpoledne se sportovním oddílem DDM Praha 2
18.5.  Mezinárodní den muzeí a galerií - vstup zdarma

rttr.png
Na objednávku
Odpoledne v muzeu 14.00 - 15.00 hod. pro školní družiny (vstupné 5,- Kč)
Dopravní výchova pro mateřské školy a 1.- 4. ročníky základních škol
Mládež a kriminalita - besedy pro 2. stupeň ZŠ a studenty středních a učňovských škol
Dětské dopravní hřiště pro veřejnost otevřeno od 3. dubna 2018 (v závislosti na počasí)
čtvrtek  13 - 15 hod.,   sobota a neděle 10 - 12 hod. a  14 - 16 hod.
Půjčujeme kola a koloběžky pro 1. stupeň ZŠ  (od 1.4.2017 cena upravena na 20,- Kč za 30 min.),
cyklisté jsou povinni používat na dopravním hřišti cyklistickou přilbu.

rttr.png
Informace o programech a případné objednávky na tel.: 974 824 862
Internetová adresa – http://www.muzeumpolicie.cz

rttr.png
Expozice je otevřena denně mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hod.
MUZEUM UZAVŘENO
1.5.2018
Změna programu vyhrazena

Více informací:

MUZEUM POLICIE ČR
Ke Karlovu 1, Praha 2
mail: muzeum@muzeumpolicie.cz

 

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
 
1