False

Pozdrav od dětí ze šumperské stanice

Zábava/Nabídka akcí/Programy a vystoupení

19.04.2017
Pozdrav od dětí ze šumperské stanice
Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba obdržel milý pozdrav a pohled od dětí, které přenocovaly v budově hasičské stanice v Šumperku. Děti se zde zúčastnily dubnové akce Noc s Andersenem, kterou spolupořádal územní odbor Šumperk HZS Olomouckého kraje. 
 „Noc s Andersenem“ je akcí na podporu dětského  čtenářství, při níž děti nocují v knihovnách a nejen v nich. Akce se koná u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. dubna 1805). První akce „Noc s Andersenem“ proběhla roku 2000 v Uherském Hradišti a účastnilo se jí tehdy 25 dětí.
Od té doby se tato akce rozrostla, o čemž svědčí statistika loňského roku. V noci z 1. na 2. dubna 2016 se akce zúčastnilo 95 824 dětí i dospělých a nocovalo se na 1 633 registrovaných místech. V České republice to bylo neuvěřitelných 639 knihoven, 582 základních, mateřských i středních škol, další byla místa ve školních družinách, v zájmových volnočasových domovech dětí, dětských domovech, u salesiánů, pionýrů, skautů, v divadlech, v zoo, na tvrzích, v nemocnicích, v knihkupectvích a také u hasičů. Té noci se četlo s tatínky, s babičkami, s dědečky, s lidmi různých profesí. Četlo se s lidmi na dálku i prostřednictvím on-line přenosů.
V Šumperku se v roce 2017 nocovalo již po šestnácté. Žáci z vybraných škol společně s malými čtenáři z Městské knihovny v Šumperku nespali v knihovně. Díky vstřícné nabídce profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Šumperk, prožili svoji „Noc s Andersenem“ v nové budově stanice Šumperk.
rtz.png
Celá akce začala v podvečer, kdy se přibližně 40 dětí ze 2. až 4. tříd základních škol ubytovalo v připravených vhodných prostorech. Po krátkém seznámení se životem hasičů byly dětem exkluzivně představeny také prostory stanice, kam se běžně ostatní návštěvníci nepodívají. Večerní atmosféra po západu slunce celou prohlídku udělala více netradiční, zejména venkovních prostorů. Večerní společné focení u centrálního hydrantu pro doplňování hasičských cisteren bylo veselé. Dlouhá a důkladná prohlídka zásahových vozidel za doprovodu a komentáře službu konajících hasičů ukončila seznámení se zajímavým místem noclehu.
Večer následovalo čtení pohádek, jak jinak, než hasičských. Hasiči přečetli dětem vybrané pohádky, které napsali jejich kolegové – profesionální hasiči. Čtení pohádek bylo doplněno připravenými velkoplošnými obrázky k pohádkám, které ideálně dokázaly udržet potřebnou pozornost posluchačů.
Po čtení pohádek následovaly krátké znalostní a dovednostní hry ve znamení známé akčních skupiny hrdinů „Čtyřlístek“, s převahou záchranářské a hasičské tématiky. Každý z účastníků byl odměněn drobnými předměty od hasičů. Dlouho po půlnoci byly plány na ukončení „Noci“ čtením poslední hasičské pohádky překaženy krátkou polštářovou bitvou mezi nocležníky.
Ráno bylo pro všechny kruté. Jak jinak, než jak tomu bývá na hasičské stanici, byli všichni ráno nelítostně vzbuzeni místním rozhlasem oznamujícím ukončení noční pohotovosti, přípravou na nástup a předáním směny. I toto, včetně oznámení nočního poplachu pro výjezd jednotky hasičů, bylo „kořením“ netradiční šumperské „Noci s Andersenem“ pro děti.
ssss.jpg
Závěrem je nutné připomenout a ocenit ochotu a zájem všech z řad dospělých, kteří se na celé akci podíleli. Doprovod a noc s dětmi již tradičně na této akci doplnili spisovatelka Ing. Vladimíra Krejčí a ilustrátor Václav Roháč, který profesionální hasiče obdaroval cenným pamětním listem.
Autor textu: plk. Ing. Martin Žaitlik, ředitel územního odboru Šumperk, HZS Olomouckého kraje
 
Kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: +420  950 819 944
Mobil: +420 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
 
1