Analogová radiová síť - přeladění ARS

Žhavé aktuality/Oznámení

07.03.2018
Analogová radiová síť - přeladění ARS
HZS Zlínského kraje poskytuje plnou součinnost při přeladění ARS a současně nabízí přeprogramování analogových radiostanic 

Je  nezbytné dodržet tyto zásady:
- dodat seznam analogových radiostanic (název výrobce, typ, druh, umístění, výrobní číslo),
- vyplněný formulář „Žádost o udělení dokladu opravňující k provozu v ARS" dle VZORU,
- domluvit termín se styčnou osobou v termínu 20. - 23. 3. 2018,
- dopravení radiostanic na dohodnutou stanici HZS Zlínského kraje,
- možnost programování analogových radiostanic typu Motorola řady GP 340, 360, 380, GM 340, 360, 380, DP 1000, 2000, DP 3000, 4000, DM 1000, 2000, DM 3000, 4000


Termíny pro realizaci přeprogramování:

okres Kroměříž - JPO II a III - 11. -14. 4. 2018, JPO IV, V, VI - 16. - 20. 4. 2018
okres Uherské Hradiště - JPO II a III - 16. - 18. 5. 2018, JPO IV, V, VI - 21. - 25. 5. 2018
okres Vsetín - JPO II a III - 27. - 29. 3. 2018, JPO IV, V, VI - 3. - 6. 4. 2018
okres Zlín - JPO II a III - 26. - 30. 4. 2018, JPO IV, V, VI - 2. - 11. 5. 2018
Kontakty na styčné osoby za HZS Zlínského kraje:

okres Kroměříž - Ing. Pavel Letko, telefon 950 685 280, email: pavel.letko@zlk.izscr.cz
okres Uherské Hradiště - Jiří Janča, telefon 950 675 280, email: jiri.janca@zlk.izscr.cz
okres Vsetín - Ing. Roman Krystyník, telefon 950 681 280, email: roman.krystynik@zlk.izscr.cz
okres Zlín - Ing. Milan Kadlec, telefon 950 670 680, email: milan.kadlec@zlk.izscr.cz
 
Zdroj :
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje