Ctihodná společnost hasičů Londýna

Žhavé aktuality/Oznámení

30.06.2024 | Londýn/ Anglie
Ctihodná společnost hasičů Londýna

Ctihodná společnost hasičů Londýna
(Worshipful Company of Firefighters of London)
 
Jedním z nejnovějších londýnských městských cechů se stali hasiči a zaujali 103 místo v pořadí livrejových společností a sídlí v The Wax Chandlers' Hall na Gresham Street v budově, kterou obývá společně s Worshipful Company of Wax Chandlers. Společnost  byla založena Geraldem Clarksonem v roce 1988 a 13. června 1988 byla uznána městem. Tím zahájil svou cestu ke statusu společnosti a nakonec plnohodnotné livreje. Dne 13. června 1995 splnil cech první etapu a získal status městské společnosti bez livrejí. Dne 23. října 2001 udělilo město Londýn společnosti status livrejované společnosti, kdy se stala známou jako Worshipful Company of Firefighters neboli Ctihodná společnost hasičů.


Titul Livery uděluje Court of Aldermen of the City of London až po přísném prověřovacím procesu, který je nezbytným krokem zkoumajícím zda je společnost dostatečně fundovaná ve svém oboru. Zároveň se zkoumá zajištění dostatečných finančních prostředků na charitativním účtu, aby byla splněna minimální finanční kritéria. Společnost musí doložit, že existuje dostatečně dlouho na to, aby byl prokázán její trvalý charakter, a že její zájmy nejsou v rozporu se zájmy stávajících londýnských cechů.


64341.jpg
 
Na základě královské listiny (Royal Charter) ze dne 11. prosince 2013 byl udělen hasičům erb. Popis: Štít stříbrný s červeným heroldským křížem, na kterém je položen stříbrný meč (kříž a meč symbolizuje město Londýn). 1. a 4. čtvrť se třemi modrými vlnitými břevny (připomínka řeky Temže a tradiční historické vazby s místními vodáky, resp. pracovníky na řece), na všem leží zlaté historické hasičské helmy s londýnským štítkem.
Klenotem, na kolčí přilbě s červeno-stříbrnými přikrývadly korunované zlatou hradební korunou s červeným křížem, je zlatý zpět hledící salamandr z jehož těla šlehají červené plameny (Salamandr se vyznačuje zvláštními vlastnostmi, díky nimž je odolný vůči účinkům ohně).
Štítonoši: vpravo zlatý mořský lev s červeným jazykem držící černou hasičskou sekeru z 18. století (symbol odvahy a vody používaný při hašení požárů). Vlevo zlatý čtyřnohý drak s červenou zbrojí držící černou hasičskou stříkačku (symbolizuje oheň, který byl potlačen nebo poražen).
Heslo: FLAMMAS OPPUGNANTES FIDIMUS DEO (Boj s ohněm a naše víra v Boha)
 


Kontakt pro zájemce, na tvorbu ERBU hasičské jednotky :
heraldikaerby@gmail.com

ZDE: KONTAKTY TVORBA ERBU