Hasiči se obrací k veřejnosti „Pomůžeme Vám, ale musíme se k Vám dostat včas“.

Žhavé aktuality/Oznámení

12.05.2018
Hasiči se obrací k veřejnosti „Pomůžeme Vám, ale musíme se k Vám dostat včas“.
stazen.jpg
Hasiči denně vyjíždějí k větším či menším požárům v bytových domech. Jen za rok 2018 to prozatím bylo na území Moravskoslezského kraje 97 požárů v bytových domech. Při těchto požárech byla usmrcena jedna osoba, 5 osob zraněných a celková škoda na majetku je 1 486 000 Kč. 
Při většině z těchto zásahů hasičům komplikovaly dojezd na místo události a nejvhodnější ustavení techniky nevhodně zaparkované automobily. Málokterý řidič při parkování myslí na to, že nevhodně zaparkovaným vozidlem může ohrozit život svůj nebo svých blízkých. Prioritou je pro řidiče zaparkovat a to nejlépe, co nejblíže svému domovu.

ViewImage-(1).jpg  ViewImage.jpg
Co ale v případě, že bude potřebovat pomoc? A to nejen od hasičů v případě požáru, ale také při zdravotních potížích od záchranné služby nebo při ochraně svého majetku od policie.
Základní předpoklad k tomu, aby se k Vám pomoc dostala včas je rychlé ohlášení události, bezproblémový dojezd a nejvhodnější ustavení požární techniky na místě události. Automobily zaparkované tak, že neponechají potřebnou průjezdnou šířku vozovky, automobily zaparkované na nástupních plochách pro požární techniku a před nadzemními nebo nad podzemními hydranty brání rychlému a účinnému požárnímu zásahu.
 ikona-auto2.png
Myslete při parkování na to, že i Vy nebo Vaši blízcí můžete potřebovat pomoc. Parkujte vždy na k tomu vyhrazených místech a dále respektujte tyto zásady:
  • Ponechte trvale volně průjezdnou šířku příjezdové komunikace k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, nejméně 3 metry,
  • Neparkujte přímo před vstupem do objektu, 
  • Neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku – tato plocha slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu,
  • Neparkujte v těsné blízkosti nadzemních i podzemních hydrantů.
Pomůžeme Vám, ale musíme se k Vám dostat včas.
 
Zdroj:
Zdeněk Šlachta ,  HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje