Hasiči se pokusí v pátek 13.dubna zlomit pověru o nešťastném pátku.

Žhavé aktuality/Oznámení

03.04.2018
Hasiči se pokusí v pátek 13.dubna zlomit pověru o nešťastném pátku.
patek13.jpg

Hasiči se už po několikáté pokusí zlomit pověru o nešťastném pátku třináctého. Česká asociace hasičských důstojníků tradičně vyhlásila, že se tento den zasvětí požární bezpečnosti.

V roce 2018 najdeme v kalendáři spojení pátku s magickým číslem 13 v dubnu a v červenci. Prázdninový termín není vhodný, proto byl za Den požární bezpečnosti vybrán pátek 13. dubna a jeho téma je „Vzděláváním k bezpečnosti“. 

Vzdělávání a výchově se u Hasičského záchranného sboru ČR věnuje zejména preventivně výchovná činnost (PVČ). Pod PVČ si lze představit výchovu, vzdělávání a informování dětí a dospělých v oblasti požární ochrany a ochrany člověka za mimořádných událostí různými formami – od přednášky přes preventivní kampaně až po exkurzi na hasičské stanici. Cílem PVČ je předat dětem a dospělým znalosti, aby byli schopni předcházet nebo účinně reagovat na běžná rizika a vzniklé mimořádné události.
Preventivně výchovná činnost ve Středočeském kraji je realizována krajským koordinátorem, koordinátory územních odborů, odborníky HZS kraje, skupinou dobrovolníků z řad SDH, JSDH a instruktory programu HASÍK CZ. Na stanicích ve Slaném a v Kolíně byla vybudována pro přednáškovou činnost speciální vzdělávací centra, která umožňují provádět PVČ interaktivně.

Vzdělávání dětí i dospělých zpestřujeme a obohacujeme pomocí vlastního videoprojektu OČMU, programu HASÍK CZ, projektem Záchranný kruh, dále přednáškovou činností, besedami, preventivně výchovnými akcemi a praktickými ukázkami v průběhu celého roku. O připravovaných událostech informujeme na webových stránkách HZS Středočeského kraje.


qw.jpg
Den požární bezpečnosti pojal každý územní odbor po svém, ale v převážné míře bude letos zaměřen na kontroly průjezdnosti ve vybraných lokalitách hasebních obvodů jednotlivých stanic. U příležitosti tohoto dne bude možné také některé stanice navštívit a prohlédnout si je, například i nejmodernější stanici v Čáslavi ve čtvrtek 12. dubna.
 
por. Ing. Lucie Jelínková
krajský koordinátor PVČ 
 
Zdroj:
por. Ing. Ladislav Holomčík,  tiskový odbor HZS Středočeského kraje
Foto/Video:HZS Středočeského kraje
wsdr.jpg

VIDEO