Hejtman ocenil hasiče

Žhavé aktuality/Oznámení

06.05.2023 | Zlín/ Zlínský kraj
Hejtman ocenil hasiče

(05.05.2023) Oceněno bylo 44 hasičů. 

Práci dobrovolných i profesionálních hasičů ocenil ve čtvrtek 4. května v sídle Zlínského kraje hejtman Radim Holiš. Celkem 38 hasičům předal pamětní medaile a 6 hasičům záslužná vyznamenání II. stupně. Ocenění předcházela ukázka historické techniky a výstava kreseb ze soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou si můžete po celý měsíc prohlédnout ve 3. etáži 21. budovy.  
 

1.jpg

Na slavnostním aktu, který se uskutečnil při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů, byli přítomni také náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje plk. Ing. Zdeněk Otrusina, starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Vlastimil Nevařil a další významní hosté.

Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již od roku 2006. Za tu dobu (včetně letoška) ocenil více než 720 dobrovolných a profesionálních hasičů. Věk oceněných se pohybuje již od 12 let, kdy se jedná především o úspěchy dosažené v požárním sportu mládeže. Členové sborů dobrovolných hasičů (SDH) bývají oceňováni za dlouholetou aktivní činnost ve sboru, výkon funkce starosty či velitele zásahové jednotky, za výchovu mladých hasičů atd.
 

14.jpg

Ve Zlínském kraji v současnosti působí 525 profesionálních hasičů a více než 23 000 dobrovolných hasičů registrovaných v 381 sborech (včetně hasičského dorostu). Oceněné nominují jednotlivé okresy. Udělení záslužného vyznamenání II. stupně navrhuje u dobrovolných hasičů Krajský výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a u profesionálních hasičů je navrhují zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

V závěru slavnostního odpoledne předal hejtman dvě stuhy. Jedna byla určena pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje za déle jak dvacetiletou spolupráci při řešení krizových situací a mimořádných událostí. Druhou si převzal zástupce Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje při příležitosti dvacátého výročí vzniku sdružení.
 

OH1_2174.jpg

 

Seznam oceněných hasičů

Pamětní medaile za aktivní a příkladnou činnost ve sboru – dobrovolní hasiči

OSH Kroměříž

Věra Halamová – SDH Bařice

Roman Hašek – SDH Prasklice

Antonín Horák – SDH Zdounky

Pavel Kadlčík – SDH Trávník

Tomáš Kubíček – SDH Kroměříž

Pavel Pecha – SDH Vítonice

Vladimíra Slováčková – SDH Roštín

Pavel Trchalík – SDH Vítonice

Petr Valach – SDH Litenčice

 

OSH Uherské Hradiště

Pavel Duda – SDH Velehrad

Richard Fryšták – SDH Staré Město

Josef Huňka – SDH Drslavice

Miroslava Kozelková – SDH Kunovice

Jiří Nedoma – SDH Staré Hutě

Františka Ondrůšková – SDH Buchlovice

Jiří Požár – SDH Traplice

Josef Stodolák – SDH Staré Město

Josefa Ťuhýčková – SDH Buchlovice

 

OSH Vsetín

Radek Capil – SDH Loučka

Augustin Grygařík – SDH Valašské Meziříčí – Lhota

Martin Kazmíř – SDH Lhota u Vsetína

Simona Krampotová – SDH Semetín

Jaroslava Štekbauerová – SDH Kněhyně

Jana Trčková – SDH Lačnov

Ladislav Vašků – SDH Študlov

Pavel Vavřín – SDH Rožnov pod Radhoštěm

Jaromír Zavadil – SDH Lešná

 

OSH Zlín

David Flám – SDH Držková

Václav Jurčík – SDH Zlín-Lhotka

Anna Karpielová – SDH Újezd

Petr Měrka – SDH Oldřichovice

Josef Münster – SDH Nevšová

Jan Soukup – SDH Šarovy

Pavel Staník – SDH Křekov

Eva Úlehlová – SDH Pozlovice

Jiří Zámorský – SDH Hostišová

 

Pamětní medaile za aktivní a příkladnou činnost – profesionální hasiči

nprap. Ivo Blahuš – technik strojní služba, pracoviště IZS a služeb, územní odbor Uherské Hradiště

Pan Ivo Blahuš nastoupil k HZS Zlínského kraje v dubnu roku 1992. V současnosti vykonává funkci technika strojní služby na územním odboru Uherské Hradiště. Podílel se na mnoha zásazích velkého rozsahu – zasahoval například u povodní v roce 1997 nebo u požáru firmy Remiva v Chropyni v roce 2011. Po celou dobu své profesní kariéry přistupuje k plnění služebních úkolů zodpovědně a spoluutváří vlídné a přívětivé klima na centrální hasičské stanici v Uherském Hradišti. Rovněž aktivně a empaticky předává své bohaté zkušenosti z oboru strojní služby kolegům.

 

mjr. Zdeněk  Kulišťák – vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, územní odbor Vsetín

Pan Zdeněk Kulišťák nastoupil v roce 1998 k tehdejšímu HZS okresu Vsetín jako požární referent. Kromě preventivní činnosti zastává i funkci zastupujícího vyšetřovatele zjišťování příčin požárů. Spolupodílel se mimo jiné na šetření rozsáhlého požáru v areálu firmy STV Glass ve Valašském Meziříčí v roce 1999 nebo požáru Libušín na Pustevnách v roce 2014. Po celou dobu služby dosahuje výborných pracovních výsledků a svým iniciativním, samostatným a odpovědným přístupem k plnění služebních úkolů je příkladem a motivací pro ostatní kolegy.

 

Záslužné vyznamenání II. stupně za aktivní a dlouholetou činnost ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – dobrovolní hasiči

Vlastimil Nevařil – SDH Zlín-Malenovice

Blanka Šochová – SDH Poličná

Dagmar Tomaštíková – SDH Košíky

Jarmila Zapletalová – SDH Hulín

 

Záslužné vyznamenání II. stupně za aktivní a dlouholetou činnost u HZS Zlínského kraje – profesionální hasiči

npor. Ing. Jaroslav Maniš – velitel stanice Bystřice pod Hostýnem, územní odbor Kroměříž

Pan Jaroslav Maniš vykonává službu u HZS Zlínského kraje od roku 1996. V roce 2014 byl pověřen vedením stanic v Bystřici pod Hostýnem a Holešově a velkou měrou se podílel na projektování a výstavbě nových hasičských stanic v těchto dvou městech. Každoročně organizuje nácvik Slavnostního slibu nových příslušníků HZS Zlínského kraje. K plnění služebních úkolů přistupuje s plnou odpovědností a velkou pílí. Své znalosti si průběžně rozšiřuje a sleduje nové trendy v oboru požární ochrany. Po celou dobu výkonu služby zůstává věrný stanici v Bystřici pod Hostýnem.

 

nstržm. František Omelka – hasič-strojní služba, stanice Uherský Brod, územní odbor Uherské Hradiště

Pan František Omelka nastoupil k HZS Zlínského kraje v lednu roku 1997. V roce 2007 přešel na stanici do Uherského Brodu na pozici hasič-strojní služba, kterou zastává dodnes. Vyniká iniciativním a odpovědným přístupem k plnění služebních povinností. Podílel se na mnoha zásazích velkého rozsahu, například při povodních v roce 1997, požáru pneumatik v Uherském Brodě v roce 2007 a mnohých dalších. Nelze opomenout ani jeho dlouholeté úspěšné působení v oblasti požárního sportu. Své hluboké odborné znalosti uplatňuje při údržbě a opravách techniky na hasičské stanici v Uherském Brodě a zároveň je aktivně předává svým mladším kolegům.

 

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

Podklady k textu: Krajský úřad Zlínského kraje
Foto: HOFRFOTO


Zdroj: HZS Zlínského kraje