Ke 100. výročí vzniku Československa

Źhavé aktuality/Oznámení

24.10.2018
Ke 100. výročí vzniku Československa
logo_lcr.jpg  lesy-sk.jpeg
LESY České republiky, státní podnik, a LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, si jako organizace zodpovědné za správu státních lesů v bývalé Československé republice uvědomují 75letou historii společného hospodaření státních lesů a výzev, před kterými stojí lesní hospodářství obou zemí ve 21. století. Přijímají tak  

 
sto-let3.jpg
Společné prohlášení lesníků ke 100. výročí vzniku Československa

 
Preambule
     Lesy jsou jedním z největších bohatství každého státu a jejich obhospodařování a trvale udržitelné využívání je už po staletí přínosem pro celou společnost. Lesy vytváří vhodné prostředí pro mnohé druhy rostlin, živočichů, příznivě ovlivňují podnebí a půdní poměry, jsou také zdrojem zdraví i prostorem pro rekreaci obyvatelstva. Ochrana a soustavná péče je nutností pro zlepšování funkčnosti lesa, maximalizace pozitivních efektů hospodaření a plnění co nejširší škály mimoprodukčních funkcí lesa.
 
Historická východiska
     Před sto lety vznikl na území rozpadajícího se Rakousko-Uherska samostatný stát Čechů a Slováků, ke kterému se hrdě hlásí i lesníci. I přes rozdíly v lesnatosti, zastoupení dřevin či ve způsobu hospodaření dokázali Češi i Slováci 75 let společně obhospodařovat lesy bývalého Československa. Právě společný stát přispěl k šíření progresivních myšlenek a inovativních lesnických postupů v obou částech bývalé republiky. Lesníci společně vzdali hold společnému státu už při oslavách 10. výročí vzniku Československa. Vysazovali například jubilejní háje a osazovali pamětní kameny, které se dochovaly dodnes.
 
Úcta ke společnému státu Čechů a Slováků
   Aby se pozitivní přínos českých a slovenských lesníků v období společného státu i následujících let neztratil ve víru dějin, je třeba upozornit na současná rizika, která souvisí s aktuálními problémy v lesním hospodářství. České a slovenské lesy postihla pravděpodobně nejhorší katastrofa od časů Marie Terezie v podobě kůrovcové kalamity. Lesy oslabené emisemi, houbami, globálním oteplováním a dalšími extrémními výkyvy počasí jsou, také s ohledem na požadavky a s nimi související hospodářská omezení zástupců ochrany přírody, lehkou kořistí kůrovce. Je tedy pravděpodobné, že velká část lesů se v současné podobě nezachová. Ke zvládnutí této situace potřebují lesníci významnou podporu veřejnosti i státních orgánů.
 
Budoucí spolupráce
     Lesy a lesníci mají v obou samostatných republikách podobné problémy, které jsou obdobně řešitelné. Vzájemná spolupráce je potřebná pro zabezpečení lepší informovanosti o aktuálních tématech a poslouží k formování společné lesnické politiky v rámci středoevropského prostoru i k odbornému růstu zaměstnanců obou státních podniků. Společná minulost je základem a nadále vytváří prostor pro nadstandardní vzájemné vztahy v rámci Evropské unie.  
 
 
 
V Čiernom Balogu                                                                             17.10.2018
 
 
Ing. Marian Staník                                                                             Ing. Josef Vojáček
generálny riaditeľ                                                                              generální ředitel
LESY Slovenskej republiky, š. p.                                                      Lesy České republiky, s. p