Povodňová pohotovost a povodňová bdělost

Žhavé aktuality/Oznámení

04.11.2020 | Česká republika
Povodňová pohotovost a povodňová bdělost


Povodňová pohotovost


Platnost: od 4.11.2020 11:30 do 5.11.2020 08:00


Pro kraje:
Pardubický kraj (Chrudim)
 

V důsledku srážek, ve kterých v noci na středu spadlo místy až 25 mm a předchozímu nasycení, došlo ke vzestupům hladin toků. Během středy očekáváme kulminace hladin zasažených toků, a to na úrovni 1. SPA. Na Novohradce v Úhřeticích dojde v důsledku dotoku kolem poledne k překročení 2. SPA. Hladiny ostatních toků budou kolísat jen mírně nebo budou setrvalé. Další srážky neočekáváme nebo budou jen slabé.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, voda v některých řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Možnost průtoků vody přes komunikace, riziko aquaplaningu. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru. Připravit se na možnost vzniku povodně. Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí apod. v korytě toku a bezprostředním okolí. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.


Povodňová bdělost


Platnost: od 4.11.2020 11:30 do 5.11.2020 08:00


Pro kraje:
Středočeský kraj (Čáslav), Královéhradecký kraj (Kostelec nad Orlicí), Pardubický kraj (Litomyšl, Pardubice, Vysoké Mýto), Kraj Vysočina (Chotěboř)

V důsledku srážek, ve kterých v noci na středu spadlo místy až 25 mm a předchozímu nasycení, došlo ke vzestupům hladin toků. Během středy očekáváme kulminace hladin zasažených toků, a to na úrovni 1. SPA. Na Novohradce v Úhřeticích dojde v důsledku dotoku kolem poledne k překročení 2. SPA. Hladiny ostatních toků budou kolísat jen mírně nebo budou setrvalé. Další srážky neočekáváme nebo budou jen slabé.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Možnost zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Doporučuje se sledovat vývoj situace a jeho prognózu (na www.chmi.cz nebo v médiích). Vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku.
Zdroj: chmi.cz
Foto: ilustrační