Pravidelná zkouška sirén

HZS Pardubického kraje//Žhavé aktuality/Důležité oznámení

02.05.2017
Pravidelná zkouška sirén
Ve středu 3. května 2017 od 12.00 do 12.15 hodin bude provedena pravidelná akustická zkouška sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru (HZS), a to zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund v celém Pardubickém kraji.
Přezkoušení poplachových sirén HZS slouží ke kontrole systému varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím, v důsledku mimořádné události, popřípadě krizové situace a postupnému získávání návyku činnosti občanů na varovné signály HZS.
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubická kraj