Pravidelná zkouška sirén

Žhavé aktuality/Oznámení

06.08.2019 | Pardubický kraj
Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. srpna 2019 od 12.00 do 12.15 hodin bude provedena pravidelná akustická zkouška sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru (HZS), a to zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund v celém Pardubickém kraji.

Přezkoušení poplachových sirén HZS slouží ke kontrole systému varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím, v důsledku mimořádné události, popřípadě krizové situace a postupnému získávání návyku činnosti občanů na varovné signály HZS.

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí
Zdroj: HZS Pardubického kraje