Středočeští hasiči a Den požární bezpečnosti

Žhavé aktuality/Oznámení

11.09.2019 | Středočeský kraj
Středočeští hasiči a Den požární bezpečnosti

Datum konání: 13.9.2019 8:00 - 18:00

Hasiči se už po několikáté pokusí zlomit pověru o nešťastném pátku třináctého. Česká asociace hasičských důstojníků tradičně vyhlásila, že se tento den zasvětí požární bezpečnosti. V roce 2019 najdeme v kalendáři spojení pátku s magickým číslem 13 v září a jeho téma je „Průjezdnost komunikací“ – provedení kontroly komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrných míst.

Problematikou průjezdnosti a nástupních ploch se středočeští hasiči zabývají dlouhodobě v rámci projektu „Parkujte ohleduplně – 3 metry k životu“.

Cílem projektu je neagresivní formou upozornit obyvatele v hustě zastavěných lokalitách na rizika, která plynou z nedodržování legislativy při parkování vozidel, navázání spolupráce s místní samosprávou a hledání společných řešení přijatelných jak pro obce, tak pro složky IZS, a tím předcházení fatálním následkům případných mimořádných událostí.

Projekt cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při špatném parkování a pouze opakují vzorce chování zažité na daném sídlišti. Reagujeme na stále se zhoršující stav průjezdnosti na sídlištích budovaných v 70. a 80. letech a s tím spojené nepřístupné (neoznačené) nástupní plochy pro požární techniku.

Projekt probíhá formou opakovaných zkoušek průjezdnosti vytipovaných lokalit ve spojení s umísťováním "kárajících" či "chválících" letáčků na vozidla. Na zadní straně letáčku je informace o této problematice. Dále jsou zveřejňovány plakáty na obecních vývěskách, webových stránkách a v místním tisku.

Na podporu projektu byla natočena krátká videa, která budou postupně zveřejněna na webových stránkách HZS Středočeského kraje.

Nově je kampaň podpořena samolepkou, kterou si na našich preventivních akcích může vyzvednout každý občan. Nalepením na své vozidlo pomůže k šíření povědomí o této problematice. Samolepky jsou od začátku září distribuovány na všechny stanice HZS Středočeského kraje, kde bude možnost si je zdarma vyzvednout.

nprap. Ing. Zuzana Strouhalová
oddělení prevence
HZS Středočeského kraje
Foto: HZS Středočeského kraje
Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
HZS Středočeského kraje
krajské ředitelství
Jana Palacha 1970
272 01  Kladno