Topte tak, jak se má...

Žhavé aktuality/Oznámení

17.02.2021 |  Pardubický kraj
Topte tak, jak se má...

Také si potřebujete odpočinout. Chce to prostěradlo, ručník, kartáč na masírování a takové dvě nebo tři hodinky k odpočinku. Ano, hovoříme o saunování. Jenže na těchto stránkách vám asi úplně neporadíme, jak se správně saunovat, ale poradíme vám, abyste nevyhořeli. Před několika dny vznikl požár v odpočinkové místnosti přiléhající k sauně umístěné v objektu rodinného domu v Červené Vodě na Orlickoústecku. Muž nechal zhruba hodinu až hodinu a půl topidlo bez dozoru, aby vyhřál místnost na patřičnou teplotu. Topidlo začalo hořet, ale díky tomu, že plameny neměly žádný přístup vzduchu, došlo k samouhašení požáru. Přesto, dle slov vyšetřovatele požárů, došlo ke škodě ve výši 180 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na topidle, jednalo se o elektrický zkrat.

Pojďme si zopakovat pár pravidel, jak topidlo správně používat:

TOPTE, JAK SE MÁ – používejte pouze paliva určená pro daná topidla, nezapalujte oheň pomocí vysoce hořlavých látek, netopte odpady, neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé uzavíratelné nádoby na bezpečné místo. Dále dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a provoz topidel. Dodržujte bezpečné vzdálenosti topidel od hořlavých hmot, a to u všech druhů spotřebičů, tedy i elektrických.

CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU

Mnoho smrtelných tragédií vzniká proto, že lidé se v případě vzniku požáru ve své domácnosti neumí správně zachovat. Důležité je se v nastalé panice řídit jednoduchými pravidly:

1. Nejdříve chraňte své životy, teprve potom až majetek.

2. Pokud to situace dovolí, snažte se o prvotní hasicí zásah – hasicím přístrojem, vodou, hasicím sprejem apod. Oheň vám však nesmí zatarasit únikovou cestu!

3. Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou (stačí kapesník).

Pokud je požár většího rozsahu, zachraňte „pouze“ své životy a okamžitě oznamte událost na tísňovou linku hasičů 150 nebo 112. Jednoduše uveďte, co se kde stalo, své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte pokyny operátora tísňové linky.    

Topidlo je tepelné zařízení, určené k výrobě tepla, a to buď pro vytápění prostorů nebo pro technologické procesy (sušení, nahřívání, kalení apod.). Topidla dělíme z hlediska dodávané energie na topidla spalující pevná, kapalná a plynná paliva a na topidla elektrická, která přeměňují elektrickou energii na energii tepelnou.

Topidla se dále dělí na topidla lokální (místní ohřev, vytápění), nebo ústřední (ohřev ve více prostorech), pevná, přenosná a pojízdná, dále na otevřená a uzavřená.

Při provozu topidel je třeba dodržovat tyto zásady:

•instalujte a provozujte tepelná zařízení vždy přesně podle návodu výrobce (dodržujte zejména bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a konstrukcí) a pouze taková tepelná zařízení, jež byla schválena z hlediska požární bezpečnosti.

•neinstalujte a nepoužívejte tepelná zařízení neschválená nebo podomácku vyrobená.

•nepřikrývejte a nepokládejte na tepelná zařízení žádné cizí předměty.

•pokud požár vznikne od topidla na plyn nebo elektřinu, musíte ze všeho nejdříve vypnout přívod plynu, případně elektrické energie.

 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí

Zdroj: HZS Pardubického kraje