U příležitosti svátku sv.Floriána vzdáváme dnes hold všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm.

Žhavé aktuality/Oznámení

04.05.2018
U příležitosti svátku sv.Floriána vzdáváme dnes hold všem profesionálním i dobrovolným hasičům, kteří pomáhají při záchraně života a boji s ohněm.


tricko-sv-florian-400x260.jpgVšichni hasiči i jejich příznivci velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona -  svatého Floriána.
Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus" a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný" patří mezi nejpopulárnější české světce.  Hasiči velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona -  svatého Floriána. Svatý Florián bývá nejčastěji zobrazován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům a někdy i na hořící chrám.

Jeho památka je oslavována právě 4. května a stal se patronem všech hasičů, kominíků a zedníků. Je patronem proti požárům a vodě, a proto představoval v dřívějších dobách běžný námět pro výklenkové plastiky venkovských usedlostí, které měly ochraňovat dům. Dokonce o jeho svátek bylo zakázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby se v usedlosti nestalo neštěstí.

Floriánovo „hasičství" je však třeba chápat v původním slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu vody života, která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho „hasičství" jsou výsledkem pozdních legend.