Užijte si bezpečně poslední den roku 2018

Žhavé aktuality/Oznámení

28.12.2018
Užijte si bezpečně poslední den roku 2018
kl.jpg

Poslední den roku je z pohledu hasičů rizikovým. Množství zábavní pyrotechniky, které se během několika hodin objeví v ulicích, představuje možné nebezpečí vzniku požáru. 

Přestože již 4 roky sledujeme sestupnou tendenci počtu výjezdů v poslední den roku, stále platí, že se jedná o den s nadprůměrným počtem výjezdů.

infoG.jpgPoslední tři Silvestry bylo mezi 20. a 4. hodinou ranní průměrně 20 událostí. Většinou šlo o požáry menšího rozsahu - kontejnery, odpad, porosty. Poslední noc roku 2017 si můžete připomenout vtomto článku.

statistika2.jpg
Události v období od  31.12., 20.00 hodin do 1.1., 04.00 hodin

 
rok celkem událostí / požárů
2017/2018 14 / 6
2016/2017 23 / 15
2015/2016 25 / 15
2014/2015 27 / 18
2013/2014 15 / 10
2012/2013 12 / 03
2011/2012 15 / 10
 pyr.pngvykric.jpgAby oslavy proběhly co nejklidněji a bez pomoci hasičů, připravili jsme si pro Vás několik základních rad:

Doporučujeme nakupovat pouze zábavní pyrotechniku uváděnou legálně na český trh, která obsahuje návod thoh.gifvýrobce k použití a certifikační značku. Doma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, ne v blízkosti krbu či jiného otevřeného ohně, kde by mohlo dojít k její iniciaci. S pyrotechnikou manipulujeme tak, abychom neohrozili život a majetek svůj ani nikoho jiného, nejlépe na volném prostranství minimálně 100 metrů od nejbližšího obydlí. Není vhodné používat zábavní pyrotechniku pod vlivem alkoholu nebo ji dávat dětem.
 
Zdroj:
Jaroslav Mikoška HZS Jihomoravského kraje

phnostr4.jpgNejvíc požárů je vždy v prvních třech hodinách Nového roku
 
Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí apod.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče i zdravotnickou záchrannou službu. Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně vzrostl a způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun. Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut a objevují se i případy vyhořelých bytů, do kterých vlétly zapálené světlice. 

V období přechodu roku vznikají požáry častěji než v období vánoc. Různé dělbuchy, světlice a další pyrotechnické „radůstky“ zaměstnávají hasiče nebo i další záchranné a následně také úklidové služby právě v těchto 2 dnech, a to nejvíce ve velkých městech. Podíváme – li se na počty výjezdů, tak loni od Silvestrovské půlnoci do 3 hodiny ranní zasahovali hasiči u 111 požárů (dlouhodobý denní průměr je 47 požárů). V posledních 5 letech značně narostl v časných ranních hodinách dne 1. 1. počet požárů odpadů umístěných v různých místech objektů, popelnic, kontejnerů, trávních porostů a okrasných keřů. Je evidentní, že mnohé z těchto požárů vzniklo v souvislosti s používáním pyrotechniky. Škody u uvedených 111 požárů činily 2,3 mil. Kč.
 
hqdefaultbn.jpg
 
Příčiny požárů jsou většinou dobře známy: lidská neopatrnost a nedbalost, nesprávná manipulace se zábavní pyrotechnikou a nedodržování bezpečnostních doporučení. V mnoha případech je na vině i nadměrná konzumace alkoholu, která způsobuje, že lidé přestávají být dostatečně ostražití.

statistika2.jpgonostroj1.png
  2015 2016 2017 2018
Silvestr 119 92 69  
Nový rok   163 146 169
         


nej.jpgVYBRANÉ PŘÍPADY LOŇSKÝCH „SILVESTROVSKÝCH“ POŽÁRŮ, ZPŮSOBENÝCH ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKOU:

Tři jednotky PO vyjely pár minut po půlnoci 1. 1. ve Znojmě – Příměticích k požáru střechy jednopodlažního objektu. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o objekt pavilonu bazénu v areálu základní školy. Požárem byla poškozena pouze střecha a sluneční kolektor. Přímá škoda činila 500 tis. Kč. Požár byl způsoben zábavní pyrotechnikou.
Zábavní pyrotechnika, která se dostala do podstřešního prostoru, způsobila požár půdního prostoru v bytovém domě dne 1. 1. cca půl hodiny po půlnoci v Chropyni, okr. Kroměříž. Čtyři jednotky PO zlikvidovaly požár, který způsobil škodu 100 tis. Kč. Celkově muselo být během zásahu evakuováno 70 osob z celého bytového domu.
V Bílovci – Stará Ves, okr. Nový Jičín došlo krátce  půlnoci dne 1. 1. k požáru uskladněného dřeva ve sklepě rodinného domu. Dřevo bylo zapáleno po manipulaci se zábavní pyrotechnikou. Škoda dosáhla výše 45 tis. Kč. I když před příjezdem jednotek PO byly mimo objekt tři dospělé osoby a jedno dítě, byla následným průzkumem celého objektu nalezena a zachráněna další osoba. Čtyřem jednotkám PO komplikovaly zásah přítomné osoby, které měly tendenci asi díky silně podnapilému stavu se neustále vracet do zasaženého objektu, který byl silně zakouřen.

rady.jpgRADY A DOPORUČENÍ JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S PYROTECHNIKOU:
Doporučení při nákupu pyrotechniky

bod.jpgZábavní pyrotechniku kupujeme pouze takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujeme.
bod.jpgDoma zábavní pyrotechniku uložíme na suchém místě, mimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.

bod.jpgProdej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174 z roku 1992, která stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat:
  1. Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti,
  2. Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let.Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd.
  3. Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.
bod.jpgZásady zacházení s pyrotechnikou
  • Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.
  • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů.
  • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.
  • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky.
  • Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.
  • Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
 
Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR