Vánoční svátky bez požáru! VIDEO

Žhavé aktuality/Oznámení

30.11.2017
Vánoční svátky bez požáru! VIDEO
Období vánočních a novoročních svátků je symbolem rodinné pohody, štěstí a radosti. 
Každoročně je však toto období spojeno i se zvýšeným rizikem vzniku požárů. Dekorace se svíčkami, prskavky, zábavní pyrotechnika, ale i vaření či smažení v domácnostech se stávají nejednou příčinou vzniku požáru. Aby bylo období vánočních svátků a konce roku klidné, stačí pamatovat na několik základních bezpečnostních pravidel.

asvent.png
U adventních věnců a svíček
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete. Pozor na různé domácí výrobky. Věnec by neměl být vyroben z  vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.  Pokud svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár. Problém může nastat i tehdy, pokud se svíčka ulomí. Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. V prodeji jsou speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou. Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou. Rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.
Vanocni_peceni.gif

Vánoční pečení a vaření
Opatrnost se vyplatí také při „přípravě“ vánoční pohody v kuchyni. Hasiči evidují každoročně požáry, kdy došlo ke vznícení potravin.
Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení především v obličeji a na rukách.  Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, mokrou utěrkou nebo plechem na pečení. Tím zamezíme přísunu kyslíku a oheň zhasne.

ViewImage-aspx.jpg
Co dělat v případě požáru?
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasicí přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň neodřízl únikovou cestu. Pozor na elektrické přístroje napojené do elektřiny. Pokud dojde např. k požáru vánočního stromku s elektrickými svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve pak lze hasit. A pamatujte, zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým hasicím přístrojem!

Za každou cenu se však nesnažte požár uhasit sami. Raději volejte  tísňovou linku hasičů 150 nebo 112.

34483.jpg

Doporučení při nákupu pyrotechniky
Zábavní pyrotechniku kupujte pouze takovou, která je na český trh uváděna legálně, má návod výrobce na použití v českém jazyce a certifikační značku. Pyrotechniku navlhlou či s otevřeným obalem nikdy nekupujte.
Doma zábavní pyrotechniku uložte na suchém místěmimo dosah dětí. Nevhodné je skladování v blízkosti krbů, otevřených ohňů a svíček, kde by mohlo dojít k její iniciaci.
Prodej pyrotechniky upravuje vyhláška Českého báňského úřadu, která stanovuje, komu a jak lze zábavnou pyrotechniku prodávat. Ve stánkovém prodeji lze nabízet jen lehkou pyrotechniku, zařazenou do první třídy nebezpečnosti. Předměty druhé třídy lze prodávat jen osobám starším 18 let. Tato pyrotechnika se nesmí používat v uzavřených prostorách a v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, při sportovních akcích atd. Předměty III. třídy jsou určeny pouze lidem s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.

Zásady zacházení s pyrotechnikou
S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken, zapálení střechy domů, aut nebo keřů. Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Stává se, že místo do vzduchu zamíří podnapilá osoba na kolemjdoucí osoby či obydlí, protože neudrží předepsaný směr vypouštění pyrotechniky. Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Pokud si chcete udělat radost větším ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může činit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.
Při dodržení těchto zásad budou vaše sváteční dny poklidné a bez mimořádných událostí spojených s požárem.
                                                                 youtub.png
                                                                                    
 
Zdroj :
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
VIDEO HZS Zlínského kraje