Výzva a pozvánka pro projektanty

Žhavé aktuality/Pozvánka

19.02.2020 |  Liberec/ Liberecký kraj

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) upozorňuje touto cestou projektanty z oboru požární bezpečnosti staveb (dále jen „PBS“), ale i další osoby dotčené přípravou staveb, že od 1.3.2020 nabývají účinnosti změny několika stěžejních norem ze základního souboru ČSN 7308XX. 

Jedná se o tyto normy:

ČSN 730802 Z3 – PBS – Nevýrobní objekty

ČSN 730804 Z3 – PBS – Výrobní objekty

ČSN 730831 Z2 – PBS – Shromažďovací prostory

ČSN 730833 Z2 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 730835 Z2 – PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 730843 Z2 – PBS – Objekty spojů a poštovních provozů

Projektanti resp. podatelé podkladů, dokumentací nebo projektových dokumentací (dále jen „dokumentace“), podléhající jak výkonu státního požárního dozoru HZS LK nebo jen posouzení PBS ze strany stavebního úřadů, mají povinnost předkládat od 1.3.2020 dokumentace zpracované podle těchto nových účinných změn.

Největších změn doznaly kapitoly týkající se větrání chráněných únikových cest (dále jen „CHÚC“). Dále upozorňujeme, že došlo ke zrušení výjimky, která menší objekty typu OB1 (=rodinné domy a objekty rodinné rekreace) osvobozovala od požadavku na 15-ti minutovou požární odolnost nosné konstrukce střechy. Další podrobnosti viz samotné normy.

Od 1.4.2020 je účinná také OPRAVA 1 normy ČSN 730810 – PBS – Společná ustanovení.

HZS LK bude 17.6.2020 opět pořádat tradiční odborný seminář „NOVÉ PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY“ v prostorách Krajské nemocnice Liberec a.s. na oddělení patologie v Liberci.

Na semináři vystoupí p. Ing. Stanislav Toman, který je hlavním autorem filozofie větrání CHÚC pro český soubor norem PBS. Pozvání přijal opět i p. Ing. Petr Boháč a budou přímo jím představeny citované změny norem. Pokud zbyde v dopolední části prostor, probral by p. Ing. Boháč i problematiku dalších připravovaných změn norem ze souboru norem PBS. Odpolední část semináře, která byla a je stále cílena na osoby odborně způsobilé v požární ochraně a techniky požární ochrany, bude řešit zejména elektromobilitu. Nepůjde jen o automobily s pohonem na elektrickou energii, ale obecně o rozmáhající se výrobky a spotřebiče, které obsahují dobíjecí akumulátory jako např. elektronické cigarety, elektrokola, elektrické longboardy a další. Seminář bude pořádán opět ve spolupráci s Oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Liberci (dále jen „ČKAIT“) a bude pro její členy hodnocena 1 bodem do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Způsob přihlašování se na seminář s dalšími informacemi bude zveřejněn nejpozději do konce dubna 2020. Účastníkům ročníku 2019 bude automaticky zaslána pozvánka na jejich evidované e-maily.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová
Zdroj: HZS Libereckého kraje