Dnes je Evropský den linky 112

HZS Jihomoravský kraj//Źhavé aktuality/Z regionů

11.02.2018
Dnes je Evropský den linky 112


Každoročně se 11. únor. označuje jako Evropský den linky 112. Nejinak je tomu i letos. Tento svátek není jen připomenutím jednotného tísňového čísla, ale také práce mnoha operátorů a operátorek, kteří jej obsluhují.

ViewImage.jpg

Linku 112 zajišťují hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů ve svých Telefonních centrech tísňového volání (TCTV), kde se přijímá také volání na lince 150. V Jihomoravském kraji se přijalo v roce 2017 na obou linkách (tj. 150 i 112) přes 280 tisíc hovorů. Většina z nich byla odbavena na lince 112. Každoročně se ve většině hovorů jedná o zneužití tísňové linky, což je dlouhodobě sledovaný jev. Často se toho dopouštějí malé děti, kterým rodiče dávají telefon na hraní.

Výhodou linky 112 je, že díky případnému přelivu hovorů mezi kraji je garance, že se občan v nouzi vždy dovolá, a to i bez kreditu a SIM karty v telefonu. Je také vhodná pro turisty a zahraniční návštěvy, protože operátoři jsou schopni odbavit volání v několika jazycích. Pro neslyšící spoluobčany a osoby s poruchami řeči existuje možnost oznámit mimořádnou událost na tísňovou linku prostřednictvím SMS.
Rok 2017 znamenal pro TCTV 112 přechod na nový aplikační software, který umožňuje snadnější a přehlednější vyhledávání adres, zjednodušené přepojování na další základní složky IZS, jiný systém blokování zlomyslných hovorů atd. Největší výhodou bude rozšířená lokalizace volajícího pomocí GPS s přesností na několik metrů, která by měla být v blízké době k dispozici. To bude mít za důsledek značné zrychlení při získávání adresy volajícího a tím pádem se celkově zkrátí čas, za který se volajícímu dostane pomoci.

Připomínáme, že stále existují národní tísňová čísla k jednotlivým složkám Integrovaného záchranného systému. V případě záležitostí týkajících se Policie ČR je vhodné volat linku 158, v případě zdravotních komplikací zvolit linku 155 a v případě, že jsou na místě potřeba hasiči zvolit číslo 150. Pokud si nejste jistí, pomůžou vám operátoři na všech zmíněných linkách, příp. lince 112.
 
Zdroj:
Jaroslav Mikoška
firebrno.cz