Hasiči budou odstřelovat kmeny ohrožující lodní dopravu

HZS Jihomoravský kraj//Źhavé aktuality/Z regionů

06.09.2017
Hasiči budou odstřelovat kmeny ohrožující lodní dopravu
strelba.jpg
Hasiči společně s Povodím Moravy, s.p. odstřelí kmeny stromů a další objekty, které komplikují plavební provoz na dolní nádrži Nových Mlýnů. Překážky nejblíže hlavním plavebním drahám odstraní naši střelmistři v týdnu od 11. do 15. září. Hladina v nádrži klesla v důsledku dlouhotrvajícího sucha. Z důvodu odstřelů bude částečně omezována lodní doprava.  

Vlivem poklesu se na hladině nebo těsně pod ní začaly objevovat plavební překážky. Ty se nyní společně se správci vodní nádrže chystáme odstranit. Překážky způsobují komplikace především lodím při plavbě. „Jde zejména o pozůstatky stromů, které byly při stavbě ponechány v zátopě nádrže. Kromě těchto pařezů se objevují na hladině i staré stavby, např. mosty. Současně se zde vyskytují  dočasně vybudované objekty, které sloužily při výstavbě vodního díla. Ty nebyly odstraněny, protože v době napouštění nádrže totiž přišla povodeň, která celou plochu rychle zatopila bez možnosti tyto objekty zlikvidovat. Jedná se o různé provizorní hrázky, skládky materiálu, dočasné přemostění apod.,“ vyjmenovává objekty skryté pod hladinou generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.
Střelmistři začnou předem vytipované objekty odstřelovat v pondělí 11. září. „Odstřely se týkají nebezpečných překážek, převážně kořenů, pařezů a stromů. Není možné říct, kolik překážek se stihne odstranit. Jsou tam stromy s obvodem kmene 70 cm až 450 cm. Překážky se vytipovávaly průběžně a to Vodní záchrannou službou, Povodím Moravy a Státní plavební správou,“ říká ředitel Územního odboru Hodonín a vedoucí střelmistr plk. Martin Červenka. Kvůli odstřelům bude omezována v místech odstřelů plavba. „Před odstřelem určí vedoucí střelmistr bezpečnostní okruh. Ten se bude měnit podle stříleného objektu a v tomto okruhu bude zákaz jakéhokoliv pohybu. Akce bude probíhat od 11.9. od 12.00 hodin do 15.9. do cca 12.00 hodin,“ popisuje plánovaný průběh akce Červenka.  
Objekty u hladiny se stávají hrozbou pro plavební provoz a je proto nutné je zlikvidovat odstřelem ještě letos na podzim, další budou označeny a odstraněny v dalších fázích dle personálních, časových a finančních možností zúčastněných stran. Podobná akce, avšak mnohem menšího rozsahu, proběhla i v loňském roce, kdy se uskutečnil odstřel tří kmenů. 
 
Zdroj:
Jaroslav Mikoška
firebrno.cz
Foto: HZS Jihomoravského kraje