Hasiči odstraňovali z domu nebezpečné chemikálie

HZS Jihomoravský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

24.06.2021 | Kyjov/ Jihomoravský kraj
Hasiči odstraňovali z domu nebezpečné chemikálie

Čtvrtek, 24. června 2021 – Dnes dopoledne se v Kyjově na Hodonínsku uskutečnil zásah, při kterém jsme z domu odstranili stovky litrů chemikálií. Obyvatelé blízkého okolí byli evakuováni. Akce proběhla podle předem stanoveného plánu. 

Naše asistence specializované firmě, která odstraňuje nebezpečné látky z rodinného domu v Kyjově se změnila v zásah. Místo jsme v úterý podvečer převzali. Důvodem byl nález látek, se kterými firma nedokáže vzhledem k jejich poškozeným obalům bezpečně manipulovat.  

V průběhu středy byl s městem a složkami IZS stanoven přesný postup zásahu, vytipovány síly a prostředky a připravena taktika celého zásahu.  

Ulice byla uzavřena a obyvatelé evakuováni. Dnes na osmou hodinu ráno přijela na místo naše speciální technika určená k zásahům na nebezpečné látky. Na místě byl např. chemický kontejner, technický automobil-chemický, mobilní chemická laboratoř, protiplynový automobil a také mobilní operační pracoviště. 

V blízkosti domu hasiči vytyčili nebezpečnou zónu, do které vstupovali pouze v ochranných oděvech. Připravena byla jistící skupina i dekontaminační stanoviště. 

Úkolem hasičů bylo dostat z objektu chemické látky uskladněné mimo jiné v několika sudech. Hasiči některé nebezpečné dráždivé chemické látky přečerpali, zajistili je do bezpečných obalů tak, aby je mohla specializovaná firma odvézt k ekologické likvidaci. Z objektu takto odstranili několik stovek litrů chemikálií.  

Na zásahu se podílelo na 50 hasičů. Zasahovaly 4 hasičské jednotky včetně stanice Brno-Líšeň, která je předurčena na zásahy s přítomností nebezpečných látek. Porady štábu velitele zásahu se účastnil také náměstek ministra vnitra ČR Michal Hašek. 

Díky precizní přípravě celé akce se podařilo zásah ukončit bez větších potíží krátce před polednem. Dále bude na místě pokračovat opět specializovaná firma, které budeme asistovat. 

Poděkování za výbornou spolupráci při řešení této mimořádné události patří kolegům z Policie ČR,  ZZS Jihomoravského kraje, Krajského úřadu, zástupcům města Kyjov, Městské policie Kyjov a specializované firmě na likvidaci nebezpečných látek. 

Video zde:   Zásah na nebezepčné chemické látky v Kyjově

Jaroslav Mikoška - tiskový mluvčí HZS JmK  

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje