Hejtman Jihomoravského kraje jednal s ředitelem HZS Jihomoravského kraje o aktuální situaci požárů v přírodním prostředí

HZS Jihomoravský kraj/Žhavé aktuality/ Z regionů

30.07.2018
Hejtman Jihomoravského kraje jednal s ředitelem HZS Jihomoravského kraje o aktuální situaci požárů v přírodním prostředí
znak-jm.jpg
Hejtman Bohumil Šimek jednal v souvislosti s požáry v přírodním prostředí s ředitelem HZS Jihomoravského kraje plk. Jiřím Pelikánem, který mu na základě aktuálních statistik zatím nedoporučil vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

vokral-a-simek-na-radnici-08-ara_galerie-980-(1).jpg„Vzhledem k aktuální předpovědi vývoje počasí pro následující období se může situace změnit ze dne na den. Proto jsem v neustálém spojení s vedením jihomoravských hasičů, abych byl připraven v případě potřeby okamžitě vyhlásit stav zvýšeného nebezpečí požárů,“ řekl hejtman Šimek.

3728263-brno-hzs-jmk-reditel-jiri-pelikan_denik-630.jpgVýsledkem jednání je dohoda na pravidelné týdenní aktualizace statistik požárů v kraji.  „Počty těchto požárů budeme i dále monitorovat, abychom mohli co nejrychleji reagovat, pokud se situace změní.Stále platí, že je potřeba se v přírodě chovat obezřetně, protože vzhledem k výraznému suchu porostů dochází k požárům velmi snadno. Nejčastější příčinou takových požárů bývá lidská nedbalost nebo technická závada na zemědělských strojích,“ dodal ředitel HZS JmK plk. Pelikán.
 
staistika.jpgStatistika počtu požárů v přírodním prostředí v Jihomoravském kraji za období 1. 6. až 30. 7.2018
rok počet požárů
2014 226
2015 184
2016 77
2017 210
2018 175

dopor.jpg
Doporučení hasičů jak se chovat v těchto letních dnech v otevřené krajině při rozdělávání ohně:
 • V přírodě se vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (zápalky, cigarety, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech a kouření je zcela zakázáno.
 • Vhodné místo pro ohniště by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa, nejméně 100 m od stohu a v dostatečné vzdálenosti od obytných a hospodářských budov.
 • Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí – např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších ohňů je vhodné ohniště oddělit až metr širokým pruhem, který bude zbavený veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny.
 • Dle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze spalovat žádné chemické látky (např. plasty, pneumatiky apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru. Nachystejte si předem dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Nejlepší je umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 • Děti by neměly být u ohniště ponechány bez dozoru plnoleté osoby.
 • Místo opusťte jen tehdy, až je oheň řádně uhašený - nejlepší je ohniště pořádně prolít vodou, popřípadě zasypat zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha byste v přírodě nebo na volném prostranství neměli oheň rozdělávat vůbec.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou hrozí pokuty až do výše 25 000,- Kč.
 • Pokud dojde k rozšíření ohně mimo ohniště, zvažte, jestli jste schopni danou situaci zvládnout vlastními silami. Pokud si nejste jisti, je lepší utéct do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně zavolat hasiče na tísňovou linku 150 nebo 112.
 • Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Kutálejte se, dokud plameny neuhasnou – tím se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí být z umělých tkanin), tak ji použijte k uhašení hořícího oděvu.
 
Zdroj:
Jaroslav Mikoška
firebrno.cz