Je čas bilancovat

HZS Jihomoravský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

28.12.2021 | Jihomoravský kraj
Je čas bilancovat

Úterý, 28. prosince 2021 - Poslední den roku je z pohledu hasičů rizikovým. Množství zábavní pyrotechniky, které se během několika hodin objeví v ulicích, představuje možné nebezpečí vzniku požáru. 

Statistika ukazuje, že v posledních pěti letech vyjížděly hasičské jednotky v noci z 31.12. na 1.1. (od 20. do 4. hodiny) průměrně k 20 událostem. Z toho bylo v průměru 11 požárů. Nejvíc zásahů připadá na první hodiny nového roku. Většinou jde o požáry menšího rozsahu – kontejnery, odpady, porosty. 

rok 

celkem událostí / požárů 

2020/2021 

11 / 7 

2019/2020 

24 / 14 

2018/2019 

30 / 17 

2017/2018 

14 / 6 

2016/2017 

23 / 15 

2015/2016 

25 / 15 

2014/2015 

27 / 18 

2013/2014 

15 / 10 

2012/2013 

12 / 03 

2011/2012 

15 / 10 

Události v období od  31.12., 20.00 hodin do 1.1., 04.00 hodin. 

Aby oslavy proběhly co nejklidněji a bez pomoci hasičů, připravili jsme si pro Vás několik základních rad:

  • Kupujte výhradně zábavní pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu. Tedy opatřenou certifikační značkou a návodem výrobce v českém jazyce, který informuje jak tyto výrobky správně skladovat (např. ne blízko hořlavin) a používat.
  • Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Pamatujte, že podle zákona o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár.
  • S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy, nebo zapálení aut, keřů nebo kontejnerů. Zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce na lidi.
  • Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. I její skladování před použitím musí být mimo dosah dětí.
  • Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol.

Přejeme Vám příjemné oslavy bez újmy na zdraví či na majetku a úspěšný rok 2022.


PF2022.JPG
 

Zdroj: HZS Jihomoravského kraje