Hrozí požáry suché trávy, je potřeba velká opatrnost

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

24.03.2022 | Karlovarský kraj
Hrozí požáry suché trávy, je potřeba velká opatrnost


Aktuální klimatické podmínky jsou velmi rizikové pro vznik a šíření požáru 

Slunečné a velmi teplé počasí se vrátilo i do Karlovarského kraje. Hasiči mají aktuální informaci od meteorologů, že tato klimatická situace v kombinaci s letošní mírnou zimou, kdy bylo málo sněhu, tak vytváří ideální podmínky pro vznik požárů suché trávy. V přírodě je podle meteorologů nízká vlhkost, navíc slunečné počasí ohřívá suchou trávu na teploty, kdy ke vzniku požárů stačí i minimální podnět. Tyto podmínky jsou znát i na výjezdové statistice hasičů. Požárů suché trávy přibývá a hasiči při likvidaci těchto požárů museli bojovat s velmi rychlým šířením na velké plochy.

Nejčastější příčinou těchto požárů je lidská činnost, tedy používání otevřeného ohně. Hasiči proto důrazně varují před jakoukoliv činností, která může vést ke vzniku požáru suché trávy či okolních porostů. Po zimě je velmi častým jevem, že při údržbě zahrad či okolí domů jejich majitelé suchou trávu nebo klestí likvidují právě spálením na jedné hromadě. Stačí chvíle nepozornosti nebo silnější poryv větru a kontrolované pálení se změní na nekontrolovaný požár, který se dál šíří.

Hasiči tak vyzívají, aby tyto činnosti, tedy pálení biologického odpadu, v aktuálních klimatických podmínkách majitelé pozemků vůbec neprováděli. Stejné varování platí i pro další činnosti spojené s používáním otevřeného ohně. Během úterý 22. března hasiči zasahovali u čtyř požárů, kdy například u Sokolova se jednalo o požár šířící se z kameny ohraničeného ohniště, u Horního Slavkova se jednalo o požár po vypalování kabelů, ve středu 23. března pak hasiči likvidovali požár trávy a lesního porostu, který byl způsobený pravděpodobně používání zábavní pyrotechniky. Od začátku března evidují hasiči 26 požárů trávy, polního či lesního porostu. Ve stejném období loňského roku to byly dva požáry. Tento velký nárůst je daný především aktuálním počasím.

Riziko vzniku požáru je tak opravdu velmi vysoké a jakékoliv činnosti, při kterých se používá otevřený oheň, by nyní měly být omezeny na naprosto minimální počet.

Pokud již dojde ke vzniku a šíření požáru, je nutné bez jakéhokoliv odkladu nahlásit požár na tísňovou linku hasičů. Pokoušet se vlastními silami zdolat rychle se šířící požár může snadno způsobit zranění. Včasné ohlášení je jediným účinným prostředkem, jak zabránit zbytečnému rozšíření požáru a tedy možnému vzniku škod či zranění.  

Zdroj: HZS Karlovarského kraje