Informační linka 950 380 180

HZS Karlovarský kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

03.03.2022 | Karlovarský kraj
Informační linka 950 380 180

Linka je určená všem, kteří chtějí nabídnout pomoc obyvatelům Ukrajiny 

Zřízená telefonní informační linka je určená obyvatelům ČR, spolkům, organizacím, firmám či dalším dobrovolníkům, kteří chtějí nabídnout pomoc pro obyvatele Ukrajiny utíkající před válkou. Informační linku zřizuje a provozuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Linka je dostupná na telefonním čísle

950 380 180

a to v pracovní dny v době od 8 do 18 hodin. Úkolem operátorů linky je koordinace humanitární pomoci. Zájemce o poskytnutí pomoci nasměrují na oficiální sběrná místa či oficiálně zřízené sbírky, informuje o činnostech, které v rámci humanitární pomoci organizují například nevládní neziskové organizace. Na lince budou informace o aktuálních potřebách od ukrajinského velvyslanectví, informace o fungování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině či o dalších linkách pomoci.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje