Evropský den tísňové linky 112

HZS Královohradecký kraj//Žhavé aktuality/Z regionů

11.02.2017
Evropský den tísňové linky 112
V sobotu 11. února 2017 si Evropané opět připomínali  Evropský den linky 112.  
Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech  Evropské unie (dále jen EU).
Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout  občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (policie, hasiči, zdravotnická služba), a to na stejné číslo nezávisle na tom, ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje.  Lidé totiž v rámci Evropy stále častěji migrují (ať již služebně či soukromě) a může být obtížné  pamatovat si různá čísla národních tísňových linek, zejména ve stresové situaci.
Příjem volání na tísňovou linku 112 v Královéhradeckém kraji je směrován na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru (HZS) Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Jeho výstavba začala v roce 2003 a rok později byla budova zkolaudována. V dubnu 2005 bylo krajské operační středisko i s call centrem linky 112 slavnostně otevřeno. Operátoři a operátorky tísňové linky 112 volání přijmou, vyhodnotí a pokud se nejedná o událost vyžadující pomoc hasičů přepojí hovor na územně příslušné operační středisko základních složek integrovaného záchranného sytému, tj. Policie ČR nebo záchranné služby. Krajské operační a informační středisko HZS Královéhradeckého kraje je datově i hlasově propojeno s krajskými operačními středisky Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
Počet volání na Telefonní centrum tísňového volání (TCTV) 112 v Královéhradeckém kraji v roce 2016 dosáhl 123 985, což je o 396 hovorů méně než v roce 2015.
Na tísňovou linku 150 bylo v roce 2016 uskutečněno 21 026 volání, což je nárůst o 300 oproti roku 2015.

Vývoj počtu tísňových volání na TCTV Hradec Králové v letech 2006 – 2016

 
  150 112 Σ
2006 24 070 146 465 170 535
2007 28 243 170 600 198 843
2008 25 829 146 722 172 551
2009 26 222 189 110 215 332
2010 20 978 158 364 179 342
2011 22 494 180 491 202 985
2012 22 214 161 740 183 954
2013 20 439 152 546 172 985
2014 23 645 133 292 156 937
2015 20 726 124 381 145 107
2016 21 026 123 985 145 011
 
U příležitosti Evropského dne linky 112  vyhlásil HZS ČR 9. ročník soutěže „Dávají za nás ruku do ohně“. HZS Královéhradeckého kraje se připojil k soutěži o nejlepší kreslený hasičský vtip. Do soutěže, která odstartuje 10. února 2017 se můžou zapojit děti z mateřských, základních nebo středních škol i dospělí se smyslem pro humor. Samostatnou soutěžní kategorii mají profesionální a dobrovolní hasiči. Přihlášku do soutěže i bližší informace k soutěži naleznete na http://www.hzscr.cz/hzs-kralovehradeckeho-kraje-aktuality.aspx
Martina  Žahourková 
Tiskový odbor
HZS Královohradecký kraj