Dron nasnímal výškovou techniku pražských hasičů, snímky pomohou k průjezdnosti ulic

HZS Praha//Žhavé aktuality/Z regionů

27.05.2020 | Praha 11/ Praha
Dron nasnímal výškovou techniku pražských hasičů, snímky pomohou k průjezdnosti ulic

Po dlouhých přípravách, především kvůli získání povolení Úřadu pro civilní letectví pro vzlet dronu v zastavěném území, se 21. května 2020, za výborných meteorologických podmínek uskutečnilo snímkování výškové techniky využívané hasičským záchranným sborem za pomoci dronu. Akce probíhala na pozemku MČ Prahy 11 a snímání provedli odborníci z Fakulty dopravní ČVUT v Praze. 

Dronem byly nasnímány tři různé automobilové žebříky - AZ 30, AZ 37 a AZ 40 ze stanic Modřany, Chodov a Krč. Tím jsme získali jejich vlečné křivky v digitální podobě.

V současných podkladech pro dopravní projektanty totiž vlečné křivky hasičské techniky chybějí, a proto se často uvádí průjezdnost referenčního nákladního vozidla N2. Problém je v tom, že hasičská výšková technika má vpředu přesah koše oproti nákladnímu vozidlu. 

Video zde: Digitalizace vlečných křivek automobilových žebříků aneb 3 metry k životu...

Jedním z hmatatelných výsledků projektu 3 metry k životu je zdigitalizování vlečných křivek aktuálně používané hasičské výškové techniky, které jsou možné využít celorepublikově v dopravním inženýrství. To umožní v projekční činnosti při budování nových nebo při revitalizaci původních komunikací vztáhnout danou techniku k danému místu, a tím se snažit omezit co nejméně možnosti parkování.
Zdroj: HZS hlavního města Prahy