V Praze proběhl výcvik humanitárních jednotek Českého červeného kříže „Human protection during emergency“

HZS Praha //Žhavé aktuality/Z regionů

24.05.2017
V Praze proběhl výcvik humanitárních jednotek Českého červeného kříže „Human protection during emergency“
Ve dnech 19. a 20. května 2017 proběhl v areálu skladu logistiky v Jílovém u Prahy výcvik humanitárních jednotek Českého červeného kříže.Další z řady společných výcviků uspořádal odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (OS ČČK Praha1).
ee.jpg
Výcvik se skládal jak z teoretické, tak i praktické části. Ústředním tématem byla ochrana člověka za mimořádných událostí a plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako jsou evakuace, nouzové přežití, protipovodňová ochrana, elektro příprava, zásady komunikace v radioprovozu a zprovoznění převaděče a další témata jako pohotovostní zásoby, preventivně výchovná činnost a nebezpečné látky.
g.jpg 
Kurz byl určen primárně pro členy Humanitární jednotky OS ČČK Prahy 1, s kterou HZS
hl. m. Prahy aktivně spolupracuje od roku 2010. Mezi účastníky byly členové Ústředního krizového týmu ČČK, ale i členové humanitárních jednotek s dalších oblastních spolků napříč Českou republikou (Opavy, Litoměřic, Českých Budějovic, Mladé Boleslavi a Kutné Hory). Celkem kurz absolvovalo 33 účastníků. 
tt.jpg
Mezi nejzajímavější části patřilo praktické provedení evakuace s figuranty, kdy byla procvičena jak v práce v týmech, tak komunikace se štábem a především zřízení evakuačního centra a evakuačního střediska.  Na závěr výcviku byla připravena ukázka hašení hořlavé kapaliny za pomocí práškového přenosného hasicího přístroje. Tuto činnost si následně mohl každý vyzkoušet.
r.jpg
Přihlášení účastníci kurzu byli dopředu seznámeni s průběhem a náplní kurzu a měli za úkol, v rámci samostudia, seznámit se po teoretické stránce s jednotlivými tematickými okruhy, které byly náplní kurzu. Tato část byla na začátku kurzu ověřena vstupním testem, po jehož splnění následoval náročný program přednášek a praktických činností. Výcvik
byl zakončen závěrečným testem a každý úspěšný účastník obdržel potvrzení o absolvování výcviku s názvem Human protection during emergency. 
Tento výcvik byl dalším počinem v řadě společných školení a vzdělávání členů humanitárních jednotek, který pravidelně jedenkrát ročně v jistých obměnách pořádáme. 
Poděkování patří jak všem účastníkům kurzu za vzornou přípravu a aktivní účast, tak i ostatním, kteří se na přípravě a realizaci kurzu podíleli. 
 
kpt. Mgr. Jakub Růžička, DiS.
vrchní komisař
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Foto: HZS Praha