V laboratoři v pražských Běchovicích došlo k úniku kyanidu draselného, na místě zasahovaly tři jednotky hasičů

HZS Praha //Žhavé aktuality/Z regionů

05.04.2018
V laboratoři v pražských Běchovicích došlo k úniku kyanidu draselného, na místě zasahovaly tři jednotky hasičů
Dne 4.4.2018 v 19:10 hodin zasahovaly jednotky ze Satalic, Petřin a Strašnic v ulici Podnikatelská v pražských Běchovicích, kde došlo k úniku nebezpečné chemické látky v průmyslovém areálu. 

a.jpg

Na místě bylo zjištěno, že došlo k úniku zbytku kyanidu draselného určeného k likvidaci v blíže nespecifikované koncentraci. Jedna zraněná osoba byla předána do péče ZZS. V budově se v době příjezdu jednotek nikdo nenacházel. V laboratoři byl okamžitě spuštěn systém pro odvětrávání chemikálií, k úniku do ovzduší tak nedošlo. 
s.jpg

Hasiči provedli průzkum laboratoře v chemických oblecích a dýchací technice. Policie ČR uzavřela celý areál, ZZS byla během zásahu na místě z preventivních důvodů. Po prvotním průzkumu byl proveden zásyp uniklého roztoku sorbentem a jeho následná likvidace. Průzkumné skupiny se postupně střídaly v činnosti na místě zasaženém chemikálií. Po návratu do bezpečného prostoru museli hasiči projít dekontaminací. 

qq.jpg

Kontaminovaný sorbent byl v sudech naložen a odvezen na speciální likvidaci. Chemici provedli závěrečné měření nebezpečných koncentrací a předali místo události majiteli laboratoře, který zajistí další postup.
 
Zdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
Foto:HZS Praha, odd.dokumentace