Včera v poledne vypukl obrovský požár haly v Hostivaři. Musel být vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Dnes ráno byl zrušen zákaz větrání a vycházení

HZS Praha //Žhavé aktuality/Z regionů

09.05.2018
Včera v poledne vypukl obrovský požár haly v Hostivaři. Musel být vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Dnes ráno byl zrušen zákaz větrání a vycházení


Dne 8.5.2018 ve 12:55 hodin vyjely jednotky pražských hasičů k ohlášenému požáru průmyslové haly v ul. U továren v pražské Hostivaři. Již od začátku byl z různých částí Prahy vidět tmavý kouř. Po příjezdu na místo nasadili hasiči na likvidaci požáru nejdříve 3 C proudy, z toho jeden po výškové technice, a začali s hašením střechy.


uDSC_6827.jpg

Stav 8.května 2018

Průzkumem bylo dále zjištěno, že se v objektu nachází textilie a zároveň byl uvnitř předpoklad výskytu osob. Do celého objektu byl vypnut přívod el. energie a byla zřízena 2 čerpací stanoviště. Požár se rozšířil i na materiál uvnitř objektu a hala o rozloze 20 x 60 m byla zasažena v plném rozsahu. Jelikož hrozilo zřícení konstrukce haly, velitel rozhodl o zásahu pouze z vnější strany objektu a na místo si vyžádal vrtulník Letecké služby Policie České republiky s bambi vakem. Zároveň se ukázalo, že čerpací stanoviště jsou neefektivní a hydrantová síť začala kolabovat. Na místo tedy byly povolány další cisterny kvůli kyvadlové dopravě vody, postupně byli vysláni téměř všichni hasiči z celé Prahy a těsně před 15. hodinou byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.

uDSC_6997.jpg

V místě požáru došlo k výbuchu a zřícení konstrukce haly a požár se rozšířil na plochu 60 x 150 m. Místo zásahu bylo rozděleno na 3 bojové úseky, naráz bylo nasazeno 12 C proudů v dýchací technice, z toho 4 pomocí výškové techniky, a ze vzduchu probíhalo hašení pomocí vrtulníku s bambi vakem.

Policie České republiky uzavřela ul. U továren a přilehlé okolí a Zdravotnická záchranná služba přijela se speciálním vozem ATEGO využívaným pro likvidaci následků mimořádných událostí. Požárem byla ohrožena blízká truhlárna. Na její ochranu bylo nasazeno speciální zařízení Cobra a 2 C proudy.

uDSC_7300.jpg

Stav do 7:00 hodin dne 9. května 2018: 

Ředitelem HZS hl. m. Prahy, brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským, byla provedena kontrola šíření zplodin hoření z výšky pomocí vrtulníku PČR vybaveného termovizí a zástupci dotčených městských částí byli informováni o výsledku šíření zplodin hoření na Záběhlice, Chodov, Strašnice, Vršovice, Krč, Nusle a Hostivař.
nebez,latka.jpg
Chemická služba z Petřin a chemická laboratoř Kamenice po dobu zásahu prováděly měření škodlivin v ovzduší a naměřily zvýšenou koncentraci CO a chlorovodíku v několika lokalitách. Příslušníci Odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení zajistili informování dotčených obyvatel. V součinnosti s Magistrátem hl. m. Prahy byla pomocí sirén vyhlášena informace o zákazu otevírání oken.
sanit1.jpg
Český červený kříž zajišťoval zázemí a občerstvení pro zasahující hasiče, 1 hasič byl předán ZZS kvůli celkovému vyčerpání organismu a odvezen do nemocnice.

Pražské vodovody a kanalizace přesměrovaly tlak do hydrantové sítě v oblasti místa zásahu.


Na místě zasahovali hasiči HZS hl. m. Prahy z 8 stanic, chemická služba z Petřin, 4 jednotky podnikových hasičů, vystřídalo se 25 jednotek dobrovolných hasičů, Letecká služba PČR, HZSp Škoda Auto s dálkově ovládaným hasicím robotem, chemická laboratoř Kamenice a Pražská energetika. Dále se na místo dostavil pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Bc. Libor Hadrava a zástupce místní městské části.

Z důvodu dlouhého trvání zásahu jsou družstva hasičů na místě postupně střídána a na profesionální pražské stanice byly svolány zálohy z řad příslušníků další směny. Odhadem na místě zasahovalo zhruba 120 profesionálních a dobrovolných hasičů.

V dopoledních hodinách proběhne došetření místa požáru za účasti hasičských a policejních vyšetřovatelů ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany a Kriminalistickým ústavem Praha PČR.

V 7:00 hodin ráno na místě zůstávají hasiči ze tří jednotek a dohašují skrytá ohniska, byl zrušen zákaz větrání. V dopoledních hodinách proběhne došetření případu a přesnější odhad škod za účasti hasičských a policejních vyšetřovatelů. 
 

 

rt.jpg

„Pražským hasičům nelze než vyseknout velkou poklonu. Zasloužili se nejenom o zdolání požáru, ale v první řadě učinili vše proto, aby nedošlo k ohrožení obyvatel této městské části. Přitom se vlastními silami museli vypořádat s nedostatkem vody v okolí, když zkolabovala hydrantová síť, a ochránit další přilehlé rizikové objekty jakými byla třeba truhlářská dílna. Velmi si cením organizace i dalších jednotek integrovaného záchranného systému za to, jak podporovali nasazení hasičů včetně ochrany jejich zdraví. Co mě na druhou stranu mrzí, je to, že někteří občané z řad přihlížejících, si tuto živelnou pohromu i tentokrát spletli zřejmě s atrakcí, aniž by si uvědomili, jak vysokému riziku jsou příslušníci hasičských jednotek vystaveni při její likvidaci.“
Libor Hadrava
Radní hl. m. Prahy
Pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality


 
info2.jpg
Foto-Video/Video/ Hasiči zasahujíúVideo/článek U požáru haly v Hostivaři byl vyhlášen zvláštní
stupeň poplachu


Foto-Video/Foto/Hasiči zasahují/Fotogalerie/ článek Obrovský požár haly v Praze - HostivařiZdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
Foto:HZS Praha, odd.dokumentace