Zavolejte hasiče!

HZS Praha//Žhavé aktuality/Z regionů

14.06.2019 | Praha
Zavolejte hasiče!

14. června 2019 - (Ivana Svitáková) - Kolikrát jste to již vyslovili? Kolikrát jste potřebovali pomoc hasičů? A to nejde jen o likvidaci požárů, ale o nejrůznější technické pomoci, zásahy u dopravních nehod, záchranu osob i zvířat. Letní prázdniny nejsou výjimkou. Naopak. Například v loňském roce (2018) pražští hasiči právě v srpnu zaevidovali vůbec nejvíce událostí. 

Až sedmkrát denně hoří během prázdnin na území Prahy

V roce 2018 hasiči likvidovali průměrně během července a srpna téměř 7 požárů denně a technickou pomoc poskytli 15krát denně (technická pomoc: např. vyprošťování z výtahu, odstraňování překážek z komunikací, likvidace spadlých stromů, čerpání vody, nouzové otevírání bytů, záchrana osob i zvířat)!


Nejčastějšími příčinami vzniku požárů jsou např. úmyslná zapálení, technické závady, nedbalost dospělých jako je kouření, zakládání ohňů v přírodě, zanedbání bezpečnostních předpisů, vznícení potravin.


Pražští hasiči a mimořádné  prázdninové události v číslech (rok 2018)


V červenci bylo celkem 991 a v srpnu 1064 všech událostí. Měsíční průměr činil cca 859 událostí. V roce 2018 hasiči zaevidovali celkem 10 306 všech událostí.

V červenci hasiči likvidovali celkem 230 požárů a v srpnu 182 požárů. Měsíční průměr v roce 2018 byl cca 186 požárů. 

Zásah u dopravní nehody pražští hasiči zvládli v červenci celkem 107krát a v srpnu 103krát. Měsíční průměr vloni byl 86 dopravních nehod se zásahem hasičů. 

Technickou pomoc poskytli pražští hasiči v červenci celkem 427krát a v srpnu 519krát. Průměrně měsíčně hasiči vloni na území hl. m. Prahy poskytli technickou pomoc cca 393krát. 

Pražští hasiči během prázdnin zasahují nadprůměrně. 


Potřebujete-li pomoc hasičů, zavolejte na linku 150 nebo 112


Jestliže potřebujte pomoc záchranářů – hasiče, policisty, zdravotníky a nemůžete si vzpomenout (vlivem stresu, šoku atp.) na národní čísla tísňového volání, volejte na linku 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání.

Při volání na tísňovou linku uveďte:

    •  co se stalo a kde k události došlo;
    •  zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či naopak 
        zkomplikovat zásah záchranářů;
    •  kolik osob potřebuje pomoc;
    •  uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe.

Nikdy nezavěšujte jako první a dbejte pokynů operátora tísňové linky.

Rozhodně nevolejte na tísňovou linku z legrace, mohli byste tím ohrozit ty, kteří pomoc skutečně potřebují. Pokud se přece jen omylem dovoláte na tísňovou linku, řekněte operátorovi, že se jedná o omyl. 


Při cestování se může stát, že přesně nevíte, kde se nacházíte, a proto uvádíme několik rad, jak se zorientovat:
 

Ve městě
: např. vodítkem k určení vaší polohy v některých městech jsou číselná označení sloupů pouličního osvětlení.
 
V přírodě: si všímejte výrazných bodů: kostelů, hradů, zámků, ale také označení mostů nebo železničních přejezdů.
 
Na silnici: k rychlému určení vaší pozice je sdělení např. co jste naposledy míjeli, kterou vesnici, jakým jedete směrem, název řeky, kterou jste přejížděli.
 
Při sjíždění řeky: pamatujte, že při sjíždění řeky se říční kilometry počítají od soutoku směrem proti proudu. Na řece bohužel číhá mnoho nebezpečí, ale lze jim předcházet. Pokud ale přece jenom budete potřebovat pomoc hasičů, opět se dívejte kolem sebe, abyste dobře a co nejpřesněji popsali, kde se nacházíte, jedině tak vám může být včas poskytnuta pomoc.
 

Zabloudili jste v pražském lese nebo lesoparku?


Návštěvníci lesů a lesoparků na území hl. m. Prahy mohou při nutnosti zavolání pomoci záchranných složek využit tzv. body záchrany. Bod záchrany se skládá ze dvou písmen a třech číslic, které volající na tísňovou linku operátorovi uvede a tím je místo události velmi rychle lokalizováno a pomoc záchranných složek rychlejší.

Více na :
http://www.hzscr.cz/clanek/navstevniky-prazskych-lesu-nove-chrani-body-zachrany.aspx


Včasné zavolání pomoci může zachránit život i zdraví, majetek i životní prostředí!


Příjem tísňových hovorů v roce 2018

Pro zajímavost uvádíme, že v roce 2018 přijalo Krajské operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy celkem 377 951 hovorů, to je 86 % hovorů na tísňovou linku 112 a 14 % hovorů na linku 150.  Z celkového počtu 2 678 732 hovorů v rámci Hasičského záchranného sboru ČR se řadí na první místo v počtu přijatých hovorů na tísňovou linku. (zdroj: Zpráva o stavu požární ochrany  v roce 2018 HZS hl. m. Prahy). 


kpt. Ing. Ivana Svitáková
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

kontakt: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy -  mjr. Bc. Martin Kavka, tel. : 778 547 808

Statistická data o událostech na území hl. m. Prahy: Statistické údaje za rok 2018.
foto: archiv HZS hl. m. Prahy

Zdroj: HZS hlavního města Prahy