Statistické údaje HZS Středočeského kraje za rok 2018

HZS Středočeský kraj/Žhavé aktuality/Z regionu

10.02.2019
Statistické údaje HZS Středočeského kraje za rok 2018
staistika6.png
Na území Středočeského kraje bylo v roce 2018 statisticky zaevidováno: 
staistikaX.png 14.988 událostí. V porovnání s rokem 2017 je to nárůst o 135 událostí.

UstaistikaX.pngsmrceno bylo 389 civilních osob (včetně obětí dopravních nehod, nálezů zesnulých po otevření bytu na žádost Policie ČR apod.), z celkového počtu bylo 20 civilních osob usmrceno v přímé souvislosti s požárem.
staistikaX.pngZraněno bylo 4 198 civilních osob, 51 profesionálních, 26 dobrovolných hasičů a 2 hasiči HZS podniků. Z celkového počtu bylo 136 osob zraněno v přímé souvislosti s požárem. Hasiči evakuovali 6 199 osob a zachránili 3 098 osob. 
staistikaX.pngNejvětší nárůst počtu událostí je zaznamenán u událostí typu „Požár“, a to o 827 událostí oproti roku 2017. Nárůst lze jednoznačně přičíst meteorologickým podmínkám, zejména extrémnímu suchu v letních měsících, které mělo za následek nárůst požárů zejména v přírodním prostředí. V době od 22. 7. 2018 do 20. 8. 2018 bylo ve Středočeském kraji vyhlášeno období dlouhotrvajícího sucha, po kterou vstoupila v účinnost řada opatření, vyplývajících z Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017. V období vyhlášeného „sucha“ je na území Středočeského kraje evidováno 320 požárů.
staistikaX.pngNaopak značný pokles počtu událostí oproti roku 2017 je u událostí typu „Technická havárie“, a to o 837 událostí. Extrémní počet technických zásahů v roce 2017 byl způsoben větrnými smrštěmi v měsíci únoru a březnu a následně v měsíci říjnu 2017. Oproti roku 2017 je zaznamenán nárůst počtu usmrcených osob při požárech, a to o 9 osob na celkový počet 25, z toho 20 osob bylo usmrceno v přímé souvislosti s požárem.
Největší počet - 6 usmrcených osob v přímé souvislosti s požárem je evidován při požárech objektů mimo budov, jednalo se o usmrcené osoby při explozi par automobilového benzinu na stáčecím stanovišti pohonných hmot ve Veltrusích dne 22. 3. 2018, co do počtu následuje 5 usmrcených osob v objektech rodinných domů, 3 osoby při požárech dopravních prostředků, 2 osoby při požárech provizorií – přístřešků, ve dvou případech došlo k požáru člověka, jedna osoba byla usmrcena při požáru garáže a jedna osoba při požáru bytu.
Počet zraněných osob při požárech je o 23 vyšší oproti roku 2017, tj. 224 osob.
staistikaX.pngOstatní typy událostí se nevymykají dlouhodobému průměru.

Zdroj.
Tiskový odbor  HZS Středočeského kraj
kpt. Mgr. Libor Pospíšil - krajský vyšetřovatel požárů