HZS Plzeňského kraje hledá zájemce na obsazení pracovní pozice komisař stavební prevence

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

05.02.2019
HZS Plzeňského kraje  hledá zájemce na obsazení pracovní pozice komisař stavební prevence

personal.jpg
HZS Plzeňského kraje hledá pro oddělení stavební prevence krajského ředitelství zájemce pro obsazení volného služebního místa na pozici komisař – stavební prevence (tarifní třída 7) 

Požadavky pro volné služební místo:
Stupeň vzdělání: vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu
Zaměření vzdělání: požární ochrana, IZS, krizové řízení nebo ochrana obyvatelstva, technické
Řidičské oprávnění skupiny B

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.3.2019

Zájemci doručí přihlášky doplněné o profesní životopis, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, kontaktní adresu, telefon a e-mail nejpozději do 15.2.2019 na adresu:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
personální oddělení
P. O. BOX  18, Kaplířova 9
320 68  Plzeň 20

Uchazeči splňující stanovená kritéria budou pozváni k výběrovému řízení. Případné doplňující informace podá Mgr. Dana Dlesková č.tel.: 950 330 236.

 

 

Zdroj:

Mgr.  Petr  Poncar – HZS Plzeňského kraje
1