Jak se stát hasičem HZS

Podle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky je základním posláním HZS ČR chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Pro většinu příslušníků HZS ČR znamená práce v Hasičském záchranném sboru České republiky nejen výkon zaměstnání, které má smysl, ale i celoživotní povolání spojené s touhou pomáhat ostatním.

Do služebního poměru může být přijat občan ČR starší 18 let, který je bezúhonný a splňuje základní kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon funkce.

Podmínkou přijetí je:  
1. úspěšné absolvování výběrového řízení
2. vzdělání - úplné střední nebo úplné střední odborné
3. bezúhonnost - prokazováno výpisem z rejstříku trestů
4. fyzická způsobilost - prokazováno fyzickými testy (odvíjí se od pohlaví, funkce a věku)
5. psychická způsobilost - prokazováno psychologickým vyšetřením
6. zdravotní způsobilost - prokazováno komplexní lékařskou prohlídkou

Přijetí příslušníka:
1. složení služební přísahy
2. zkušební doba 12 měsíců

Platové náležitosti:
Finanční ohodnocení se řídí zákonem o platu 143/1992 Sb, o platu

Doba služby:
Doba služby příslušníků může být rozvržena nerovnoměrně. Délka výkonu služby při nerovnoměrně rozvržené době služby může činit nejvýše 16 hodin. Celková délka výkonu služby a na ní bezprostředně navazující služební pohotovost v místě výkonu služby (pravidelná směna) je 24 hodin. Doba služby příslušníků v denní směně činí 40 hodin týdně a je stanovena jako pracovní doba pružná s pevnou částí od 8:00 do 13:00.
Příslušníkovi se poskytne nejpozději po každých 5 hodinách nepřetržité služby přestávka na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut.

Dovolená:
Základní výměra dovolené činí 37 kalendářních dnů. Příslušník, který vykonává po celý rok zdraví škodlivou nebo zvlášť obtížnou službu, má nárok na dodatkovou dovolenou v délce sedmi kalendářních dnů.

Omezení:
Po dobu služebního poměru nesmí být příslušník členem politické strany nebo být činným v politickém hnutí ani vyvíjet v jejich prospěch jakoukoli činnost, která nesouvisí s plněním jeho služebních úkolů.

Příslušník musí mít souhlas služebního funkcionáře k:
- provozování živnosti nebo účasti na živnostenském podnikání nebo vykonávání jiné výdělečné činnosti v pracovním nebo obdobném poměru
- k členství v představenstvech, dozorčích radách nebo jiných orgánech obchodních společností či družstev

Důvody pro propuštění:
Neplnění služebních povinností, porušení služební přísahy, nesplnění zdravotní způsobilosti.
 
V případě zájmu kontaktujte HZS ČR v místě svého bydliště, kde Vám poskytnou konkrétní informaci o přijetí, z hlediska volných míst a dalšího uplatnění.
Nábor k Hasičskému záchrannému sboru ČR je individuální, jelikož počet a zájem uchazečů o toto zaměstnání je vysoký.

Podklad pro text: Informační zdroje GŘ HZS ČR.72928_c5a19.jpg

 

V Karlovarském kraji hledají zájemce o práci hasiče

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje chce doplnit databázi uchazečů o práci hasiče. První nové příslušníky na své stanice...
30.10.2018

Jak se stát hasičem? Stanici v Uhlířských Janovicích navštívily děti z místní základní školy

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

V úterý 25. září 2018 v dopoledních hodinách navštívili žáci třetího ročníku Základní školy Uhlířské Janovice z Komenského ulice...
26.9.2018

Volné pracovní místo

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje hledá zájemce pro obsazení pracovního místa REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY – oddělení...
6.9.2018

Hledá se velitel hasičské stanice Benátky nad Jizerou

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení PRO OBČANY na obsazení místa ve služebním poměru na pozici...
22.12.2017

Vstupte do řad hasičů Zlínského kraje na linku 112

Hasiči//Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje přijme do služebního poměru příslušníka na pozici operačního technika tísňové linky 112...
7.11.2017

Rokycanští hasiči na Akademii řemesel lákali žáky ZŠ do služby

Hasiči//Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Úřad práce ČR v Rokycanech zorganizoval ve čtvrtek 19. října 2017 v restauraci Na Střelnici Akademii řemesel se zaměřením na téma...
20.10.2017

Hledáme operátory linky 112

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS i

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ve služebním poměru na pozici OPERAČNÍ...
15.10.2017

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje hledá spolupracovníky

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

Asistent / Asistentka Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice asistent/asistentka...
22.9.2017

Hledáme technika informační služby pro pracoviště v Rakovníku

Hasiči/ Profesionální hasiči/ Jak se stát hasičem HZS

HZS Středočeského kraje hledá pro rakovnické pracoviště územního odboru Kladno zájemce pro obsazení služebního místa na pozici...
18.8.2017

HZS Benešov hledá technika chemické a technické služby

Hasiči/ Profesionální hasiči/ Jak se stát hasičem HZS

Územní odbor Benešov HZS Středočeského kraje hledá zájemce pro obsazení služebního místa na pozici vrchní inspektor – technik...
1.7.2017
1 2 3