Středočeský hasičský záchranný sbor hledá operační důstojníky a operátory linky 112

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

24.01.2019
Středočeský hasičský záchranný sbor hledá operační důstojníky a operátory linky 112
ViewImage.gif
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ve služebním poměru na pozicích operační důstojník a operační technik linky 112 pro Krajské operační a informační středisko v Kladně. 

2792.jpg

OPERAČNÍ DŮSTOJNÍK

1A.jpg


Požadujeme:
• dosažené vzdělání vyšší odborné nebo VŠ v bakalářském studijním programu se zaměřením:
požární ochrana (zahrnuje i IZS, krizové řízení, ochrana obyvatelstva), technické, humanitní, ekonomické, biologické (zahrnuje i lékařství a zdravotní)
Výčet dokladů:
• přihláška do výběrového řízení
• profesní životopis
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů
Písemnou přihlášku a požadované doklady uchazeč doručí do 25. 2. 2019 na adresu:
HZS Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno 
č. j.:HSKL-147-1/2019-ŘK
Plné znění inzerátu


OPERAČNÍ TECHNIK 112
2BB.jpg

 
Požadujeme: 
• dosažené vzdělání SŠ se zaměřením:
všeobecné - gymnázium, technické, humanitní, ekonomické, biologické (zahrnuje i lékařství a zdravotní)
Výčet dokladů:
• přihláška do výběrového řízení
• profesní životopis
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
• výpis z rejstříku trestů
Písemnou přihlášku a požadované doklady uchazeč doručí do 25. 2. 2019 na adresu:
HZS Stč. kraje, Jana Palacha 1970, 272 01  Kladno
č. j.:HSKL-145-1/2019-ŘK
Plné znění inzerátu

Zdroj.
por. Bc. Tereza Fliegerová - tisková mluvčí HZS Středočeského kraj
Foto:HZS Středočeského kraje
1