2021 Hasiči obdrželi od Zlínského kraje finanční dotaci

Žhavé aktuality/Oznámení

26.02.2021 |  Zlínský kraj
2021 Hasiči obdrželi od Zlínského kraje finanční dotaci

(26.02.2021) Profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje obdrželi neinvestiční dotaci z Rozpočtu Zlínského kraje, a to ve výši sto padesáti tisíc korun. 

Dotace je poskytována na údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů pro jednotky SDH obcí Zlínského kraje a na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s organizací cvičení složek IZS Zlínského kraje v roce 2021.

Velmi si vážíme této vzájemné spolupráce a rádi bychom poděkovali touto cestou za poskytnuté finanční prostředky.

Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
Zdroj: HZS Zlínského kraje