Sběr uhynulých ptáků zajišťuje obec

HZS Karlovarský kraj //Žhavé aktuality/Z regionů

11.02.2017
Sběr uhynulých ptáků zajišťuje obec
Hasiči budou u sběru takzvaného kadavéru pomáhat v případech, že se bude jednat o těžko přístupná místa, kde bude nutné zasahovat se zvláštním vybavením. 
Státní veterinární ústav Praha, oddělení sérologie a virologie potvrdil vysoce patogenní virus takzvané ptačí chřipky, podtyp H5N8, i v Karlovarském kraji. Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících ptáků ve třech lokalitách. Zatím to byly vždy labutě, jedna u hráze vodní nádrže Skalka v Chebu, jedna u Amerického mostu také v Chebu a tři na nábřeží u Loděnice v Karlových Varech. Dosud se o sběr uhynulých ptáků, tedy kadavéru, starali vždy přivolaní hasiči, kteří zároveň zajistili odvezení sebraného kadavéru na sběrné místo Krajské veterinární správy v Karlových Varech. S ohledem na potvrzený výskyt viru už veterinární správa nebude provádět laboratorní testy u všech uhynulých ptáků, ale pouze v případě hromadných úhynů, tedy 5 a více kusů na jednom místě. Kadavéry jednotlivých kusu nebude shromažďovat. Podle zákona o veterinární péči se o sběr a likvidaci starají obce: „Není-li chovatel znám, má ohlašovací povinnost vůči osobě, která provádí shromažďování (sběr) a
přepravu (svoz) kadáverů k neškodnému odstranění ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.“ (§40 odst. 3 zákona č. 166/1999).
Dosud hlášení o nálezu uhynulých ptáků přijímali na tísňové lince hasiči. Pokud nyní někdo nalezne uhynulého ptáka ve volné přírodě, měl by to nahlásit místně příslušné obci, která se postará o sběr a likvidaci. V případě, že by se jednalo o místo těžko dostupné, kdy na sběr bude nutné použít zvláštní vybavení, jako jsou čluny či suché obleky, budou hasiči nadále se sběrem uhynulého ptactva pomáhat. Po sběru pak kadavér předají zástupci místně příslušné obce.
Od začátku roku hasiči vyjížděli ve čtrnácti případech k hlášenému sběru uhynulých ptáků. Jednalo se o kachny, volavky či labutě.
 
Martin Kasal
Tiskový odbor
HZS Karlovarský kraj