V Karlovarském kraji hledají zájemce o práci hasiče

Hasiči/Profesionální hasiči/Jak se stát hasičem HZS

30.10.2018
V Karlovarském kraji hledají zájemce o práci hasiče
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje chce doplnit databázi uchazečů o práci hasiče. První nové příslušníky na své stanice chce vybírat během začátku příštího roku. 

 hasiciXX.jpg

Nábor nových uchazečů o práci hasiče odstartoval karlovarský profesionální hasičský sbor. Cílem je aktualizovat a doplnit databázi zájemců o tuto profesi. Z této databáze uchazečů si pak sbor bude zvát vybrané jednotlivce na samotné náborové řízení.

hasicZ.jpgV databázi uchazečů o práci hasiče sbor dlouhodobě eviduje všechny příchozí žádosti. V případě, že pozvaných uchazeč nesplní hodnocení v některé fázi výběru nebo není v konečné fází výběru zvolen jako nejvhodnější kandidát, jeho žádost se do evidence již nevrací. Zároveň došlo k poklesu nových zájemců a v databázi tak nyní sbor eviduje minimální počet žádostí. Sbor se proto rozhodl rozjet náborovou kampaň, která má upozornit, že i nadále mohou zájemci o profesi hasičů zasílat své žádosti o přijetí.

hasicZ.jpgSbor tak chce mít k dispozici co nejaktuálnější přehled skutečně vážných zájemců o tuto práci. Zároveň chce mít k dispozici co nejvyšší počet uchazečů. Samotné náborové řízení je poměrně náročné a ze zkušenosti z posledních náborů jednoznačně vychází, že z deseti zájemců je nakonec jako vhodný pro práci hasiče vybrán jeden až dva.

hasicZ.jpgSamotný postup náborů je uveden na oficiálních stránkách HZS Karlovarského kraje (www.hzs-kvk.cz). Ve stručnosti je nejprve nutné, aby uchazeči podali osobně či prostřednictvím pošty žádost o přijetí ke sboru. Vzor této žádosti je rovněž na internetových stránkách sboru jako součást informace o náboru.

hasicZ.jpgZ databáze došlých uchazečů poté budou vybráni již konkrétní zájemci, kteří budou elektronickou poštou vyzváni, aby se dostavili k samotnému náborovému řízení, kde budou plnit zadaná kritéria. Tedy prokázat fyzickou a psychickou odolnost, manuální zručnost a přesvědčit, že mají o tuto náročnou profesi skutečně zájem.

hasicZ.jpgNáborová akce není termínově ohraničena. Už nyní sbor ví, že bude přijímat několik nových hasičů po odchodech stávajících příslušníků, navíc z rozhodnutí vlády přibydou i v Karlovarském kraji tabulková místa výjezdových hasičů a to již od začátku příštího roku. Samotná náborová akce tak bude pokračovat i nadále, žádosti o přijetí ke sboru mohou zájemci posílat průběžné celý kalendářní rok, všechny došlé žádosti budou zařazeny do databáze a bude z nich vybíráno při dalších kolech náborových řízení.
 
 
Zdroj:

Martin Kasal, tiskový mluvčí HZS Karlovarský kraj 
Foto: HZS Karlovarský kraj

1