Jaký je rozdíl mezi hurikány podle kategorie

Žhavé aktuality/Oznámení

30.08.2023 | USA
Jaký je rozdíl mezi hurikány podle kategorie

Hurikány jsou rozděleny do různých kategorií na základě rychlosti větru a potenciálu poškození. Saffir-Simpsonova  stupnice hurikánového větru se běžně používá ke kategorizaci hurikánů z kategorie 1 do kategorie 5, přičemž kategorie 1 je nejméně závažná a kategorie 5 nejzávažnější.

Zde je rozpis kategorií a škod, které mohou způsobit.

Kategorie 1: 74–95 km/h (119–153 mph)

V nejslabším případě způsobují hurikány škody na střechách, vlečkách a stromech. Malé lodě mohou být poškozeny nebo převrženy. Bouřkový nárůst obvykle 4-5 stop nad normálem.

Kategorie 2: 96–110 km/h (154–177 mph)

Rozsáhlejší škody na střechách, stromech a elektrickém vedení se dostaly do kategorie 1. Bouřkový nárůst obvykle 6-8 stop nad normálem.
 

Kategorie 3: 111–129 km/h (178–208 mph)

Dochází k významným škodám na domech, stromech a elektrickém vedení. Nárůst bouře bude 9-12 stop nad normálem s rozsáhlými pobřežními a nízko položenými oblastmi záplav.

 

Kategorie 4: 130–156 km/h (209–251 mph)

Vážné poškození dobře postavených domů spolu se zničením mobilních domů a značné škody na infrastruktuře. Bouřkový nárůst obvykle 13-18 stop nad normálem. Dojde k závažným záplavám pobřežních a nízko položených oblastí; Big Bend je oblast Floridy, která obdrží tento typ bití.

Kategorie 5: 157 km/h (252 mph) nebo vyšší

Katastrofální škody na budovách, infrastruktuře a vegetaci. Úplné zničení mobilních domů. Bouřkový nárůst typicky větší než 18 stop nad normálem znamená vážné a rozsáhlé pobřežní záplavy.

Jedním z nejznámějších hurikánů kategorie 5 byl hurikán Katrina. V této kategorii se dostal na Floridu, i když i nadále způsoboval neuvěřitelné škody, když jeho Louisiana v kategorii 3; Návrh města a jeho protipovodňový systém přispěl k jeho potenciálu škod.

Jaké potenciální škody mohou způsobit?

Potenciál škod způsobených hurikánem není určen pouze rychlostí větru; Významnou roli hrají také faktory jako bouřkové vlny, srážky a zranitelnost regionu.

Hurikány vyšší kategorie mají nejen silnější vítr, ale také přinášejí více srážek a generují větší bouřkové vlny, což je činí ničivějšími a nebezpečnějšími.

 
Zdroj: as.com