Závěrečná kola soutěží Tohatsu Cap a Stimax 2019 v Chomutově

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Akce hasičů

23.09.2019 | Chomutov/Ústecký kraj
Závěrečná kola soutěží Tohatsu Cap a Stimax 2019 v Chomutově

Závěrečná kola soutěží Tohatsu Cap a Stimax 2019 v Chomutově


Pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a primátora statutárního města Chomutova JUDr. Marka Hrabáče se v sobotu 21.9. 2019 konala na atletickém stadionu v Chomutově závěrečná kola soutěží v požárním sportu Tohasu Cupu a Stimaxu.. Hasičské jednotky se sjížděly od ranních hodin .

Vše vypuklo slavnostním nástupem všech soutěžících , vedoucích , technické čety a čestných hostů. Všechny přítomné uvítala starostka OSH Chomutov p. Renata Špidlíková, dále přítomné pozdravil starosta KSH p. J. Henc, který ve své zdravici mimo jiné poděkoval Ústeckému kraji a hejtmanovi p. O. Bubeníčkovi za podporu, kterou Ústecký kraj dobrovolným hasičům Ústeckého kraje nemalou měrou věnuje , ať je to podpora soutěží či vybavenost jednotek. Dále uvítal čestné hosty za Ústecký kraj vedoucího kanceláře hejtmana p. ing. Luboše Trojnu , 1. náměstka hejtmana p. PhDr. M. Kliku MBA,DBA , a pracovníky kanceláře krizového řízení p. Jiřího Čermáka, M. Kucra a D. Tesaře. Dále soutěžící pozdravil a hodně úspěchu v soutěži popřál ředitel HZS Ústeckého kraje ing. plk. R. Vyskočil. Přivítáni byli i zástupci firmy Stimax internationál p. J.Jiroušek a K.Hykeš, jednatelé společnosti. Za firmu ZHT Group.s.r.o. p. R. Zábranský.

Obě jmenované firmy se také nemalou měrou podílejí na darování cen pro závodníky a podporují dobrovolné hasiče. V Chomutově se konala závěrečná kola soutěže Tohatsu Cup a Stimax 2019. Tohatsu Cup je soutěž požárních družstev v požárním útoku. Stimax je zase soutěž mladých hasičů , která je rozdělena do jednotlivých věkových kategorií od žáčků až po dospělé. Jedná se o závod jednotlivců na šedesát a sto metrů překážek. Odě soutěže jsou více kolová . Stimax měl čtyři kola .

První se konalo v Teplicích , druhé v Ústí n. Labem , třetí v Lovosicích a závěrečné kolo ve zmiňovaném Chomutově . Tato soutěž si získala velkou oblibu, což dokazuje počet startujících dětiček, který se pohybuje kolem 300 závodníků. Oblíbená je i soutěž Tohatsu Cup. Taktéž se jedná o více kolovou soutěž. První kolo proběhlo v Bechlíně , druhé kolo ve Vroutku, třetí v Oboře , čtvrté v Dobroměřicích , páté v Lukavci , čtvrté v Lkáni a páté závěrečné kolo v Chomutově.

Již tradičně při konání závěrečných kol těchto soutěží probíhá slavnostní předání věcných darů Ústeckého kraje . Jednotlivé sbory si přebraly věcné dary v podobě přenosných stříkaček Tohatsu, dýchacích přístrojů Drager, zásahových oblecích, rozbrušovacích pil či centrál a další výstroj či výzbroj potřebnou k zásahové činnosti jednotek. Dary si přebrali starostové obcí ,starostové a velitelé sborů. Hodnota věcných darů dosáhla částky téměř sedmi milionů korun.

Počasí závodům přálo a tak i výkony závodníku byly na vysoké úrovni V odpoledních hodinách se začaly vyhlašovat výsledky závodů. První slavnostní ceremoniál patřil závodníkům Tohatsu Cupu. Hodnotné ceny si převzala podle umístění jednotlivá družstva.

Další ceremoniály se konaly průběžně tak jak končily soutěže jednotlivých kategorií závodu Stimaxu. Výkony závodníků byly oceněny věcnými dary , diplomy a poháry dle umístění. Při závěrečném slavnostním nástupu opětovně starosta KSH p. Henc poděkoval všem , kteří se závodu zúčastnili, soutěžícím či vedoucím , sponzorům ,Krajskému úřadu , Stimax International s.r.o. a ZHT Group.s.r.o. Velké poděkování bylo vysloveno na adresu SDH a OSH Chomutov za přípravu stadionu , občerstvení a zajištění pracovní čety.

 

Výsledky Tohatsu Cupu první kategorie 1. místo Vroutek , 2. místo Bechlín a 3. místo Jirkov B

                                      druhá kategorie 1. místo Slavětín, 2.místo Obora a 3. místo Koštice

 

Závěrečný rozstřel obou kategorií a Pohár Hejtmana Ústeckého kraje získalo družstvo SDH Obora.

 

Zdroj:

Za OSH Louny

Hofmann Miloslav

 

1