Členství v SDH

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý život. Systémem vzdělávání a odborným výcvikem lze dosáhnout profesionálních znalostí, které je možné využívat i v osobním životě. Pokud se ztotožníte s myšlenkami hasičského desatera a přijmete podmínky vstupu do řad dobrovolných hasičů, budete zařazení do výcviku, kde Vás seznámí se základy hasičské abecedy. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu.
 

 

Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Členství v SDH

Členství ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS) můžete získat od šesti let.   Řádnými členy od šesti do osmnácti...
15.6.2017

Hasičské destaero

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Členství v SDH

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí. Jsi-li...
15.6.2017
1